Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

porady

ORPEA Polska wdrożyła program STUDIA DLA OPIEKUNA
Program STUDIA DLA OPIEKUNA to nowy program rozwoju pracowników, wdrożony w ORPEA Polska. Jest on skierowany do personelu opiekuńczego domów i klinik rehabilitacyjnych oraz osób, które dołączą do zespołu i rozpoczną studia na kierunku Pielęgniarstwo. Koszt studiów pokrywa...
Zespół Wypalenia Opiekuna – jak rozpoznać i zapobiec
W naturalnym cyklu rozwojowym rodziny przychodzi moment, w którym role odwracają się – dorosłe  dziecko przejmuje rolę opiekuna, który jest odpowiedzialny za zdrowie, bezpieczeństwo i  komfort codziennego życia seniora – rodzica, babci czy dziadka. Według różnych źródeł w...
Jak leczyć ból u seniorów?
Ból w wieku starszym zawsze jest bardziej dotkliwy, niż ten, w wieku młodzieńczym. Wynika to z mniejszej odporności na ból oraz bardziej zaawansowanych stadiów chorobowym np. w stanach nowotworowych czy chorobach o podłożu geriatrycznym. Ból musi być leczony...
Organizacja i funkcjonowanie DPS
 Książka stanowi kompleksowe ujęcie prawnych aspektów funkcjonowania domów pomocy społecznej. Publikację wzbogacono o wyciąg tez z orzecznictwa sądowego i administracyjnego, które odnoszą się do poszczególnych przepisów ustawy o pomocy społecznej, normujących problematykę funkcjonowania domów pomocy społecznej oraz wzory...
Jak wybrać placówkę opiekuńczą dla seniora
Poradnik - jak znaleźć “drugi dom” dla seniora „Czy to właściwe miejsce dla mojej mamy/taty? Czy żona/mąż będzie się dobrze czuł w nowym miejscu?” – to częste pytania towarzyszące osobom powierzającym opiekę nad chorym bliskim placówce opiekuńczej. Wybierając takie...
Zasady kwalifikacji do Domu Opieki
Wkategorii Domy Opieki znajdują się wszystkie placówki komercyjne. Domy Opieki prowadzone są na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub statutowej przez osoby, które posiadają odpowiednie wykształcenie oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe, które są określone Ustawą. Przepisy dotyczące tychże placówek...
Zasady kwalifikacji do Domu Pomocy Społecznej
Wkategorii Domy Pomocy Społecznej (DPS) znajdują się wszystkie placówki mające w nazwie „Dom Pomocy Społecznej”. Natomiast zasady przyjęcia do tych placówkę uregulowane są w przepisach  z  dnia 12 marca 2004 r. Ustawy o pomocy społecznej. Należy pamiętać, że...
Zasady kwalifikacji do ZOL
Wkategorii Zakłady Opiekuńczo – Lecznicze (ZOL) znajdują się wszystkie placówki, które w swojej nazwie mają wyrażenie „Zakład Opiekuńczo – Leczniczy”. Celem tych placówek jest objęcie całodobową opieką osób, które nie wymagają hospitalizacji, ale ze względu na zły stan...
Zasady kwalifikacji do Sanatorium
Wkategorii Sanatorium znajdują się placówki, które są przeznaczone dla osób w różnym wieku oraz z różnego rodzaju schorzeniami. Sanatoria to placówki zlokalizowane najczęściej na terenach uzdrowiskowych o specyficznym klimacie.Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym,...
Ubezwłasnowolnienie osób starszych. Robić to czy nie?
Są sytuacje, w których ciężko jest podjąć właściwą decyzję. Jedną z nich jest kwestia ubezwłasnowolnienia osoby starszej. Często rodziny stają przed trudnym wyborem: czy zaufać osobie w podeszłym wieku czy dla jej dobra odebrać jej możliwość decydowania o...
Dom Opieki czy Dom Pomocy Społecznej
W przepisach prawnych Pomocy Społecznej istnieją dwie formy zapewnienia całodobowej opieki osobom starszym tj. Domy Pomocy Społecznej i placówki zapewniające całodobowa opiekę, związane z działalnością gospodarczą. Zwyczajowo przyjęło się, że DPS- y to jednostki samorządowe, chociaż mogą być...
Procedura przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej
Domy Pomocy Społecznej to placówki publiczne lub niepubliczne przeznaczone dla osób starszych i chorych, których rolą jest stała opieka, pomoc bytowa i materialna. Oprócz szeroko pojętej opieki, ośrodki te stanowią miejsca rozwoju oraz aktywizacji dla swoich podopiecznych. Działanie...
Terapia zajęciowa w domach opieki
Rozwój polityki senioralnej oraz wzrost liczby powstających obecnie Domów Spokojnej Starości na polskim rynku, gwarantują coraz częściej wyjątkową i bardzo rozbudowaną ofertę dla osób wymagających stałej opieki. Prywatne placówki opiekuńcze oprócz minimalnych wymogów, które muszą spełniać, aby działać...
Dom Opieki – stereotypy a obecne realia
Profesjonalna i nienaganna opieka, rodzinna atmosfera oraz okazywane pensjonariuszowi serce to priorytety przy wyborze Domu Opieki. Kwestie drugorzędne stanowią: dogodna lokalizacja, tak, aby móc odwiedzać bliską osobę jak najczęściej, rozbudowana oferta domu tzn. rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa...
Jak wybrać dobry dom opieki?
Starość jest zjawiskiem ponadczasowym. Od zadania dziejów świata zjawisko to miało miejsce i do dziś nie uległo żadnej zmianie. Od kilkudziesięciu jednak lat,  skala starzenia się wśród niektórych społeczeństw bardzo wzrosła. Spowodowane jest to m. in. niżem demograficznym...

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2022 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.