Prezentacje placówek opiekuńczych

Prezentacje placówek opiekuńczych: Domów Opieki, Domów Pomocy Społecznej, Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych i Sanatoriów.

W prezentacjach znajdziesz informacje dotyczące zakresu świadczonych usług, warunków przyjęcia, odpłatności.

Galeria zdjęć, wirtualny spacer oraz film wideo umożliwi zapoznanie sie z warunkami panującymi w domu.

 

Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.