Nowa terapia dla kości

Naukowcom udało się doprowadzić do odbudowania kości. Udany eksperyment otwiera nowe możliwości dla leczenia osteoporozy, czyli utraty masy kostnej - informuje najnowszy numer pisma "PNAS".
Istnieje kilka sposobów leczenia osteoporozy, które pomagają uchronić kości przed utratą masy kostnej, ale bardzo niewiele jest takich, które umożliwiają odbudowę już utraconej kości.

We wcześniejszych badaniach przeprowadzonych przy użyciu hodowanych w laboratorium komórek, naukowcy wykazali, że enzym o nazwie PYK2 (jedna z kinaz tyrozynowych) jest zaangażowany w degradację kości przez specjalne komórki - osteoklasty. Jednak efekt braku PYK2 u żyjących zwierząt nie jest do końca jasny. Teoretycznie powinno dochodzić do wzmocnienia formowania kości, ale ustalenia naukowców nie są jednoznaczne.

W swoich najnowszych badaniach Leonard Buckbinder wraz z kolegami wykazał, że u myszy pozbawionych białka PYK2 dochodzi do zwiększenia masy kostnej w związku ze wzrostem powstawania tkanki kostnej.

Naukowcy użyli inhibitora PYK2, co zwiększyło aktywność komórek budujących kość (osteoblastów) zarówno w komórkach ludzkich i mysich, co sugeruje, że inhibitory PYK2 mogłyby mieć zastosowanie w celu odbudowy kości.

Ponadto, badacze wykazali, że codzienne podawanie szczurzycom pozbawionym jajników, które służą jako model badawczy osteoporozy postmenopauzalnej, inhibitora PYK2, zapobiega utracie masy kostnej i wspomaga powstawanie kości.

Autorzy pracy podkreślają, że jeżeli kolejne badania wypadną pomyślnie, inhibitory kinazy PYK2 będzie można stosować jako alternatywę w leczeniu utraty tkanki kostnej, dużego problemu zdrowotnego naszej starzejącej się populacji.

Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.