Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Monitorowanie chorób naczyń krwionośnych

Wykorzystanie nowoczesnej aparatury analitycznej w postaci specjalnie zmodyfikowanego spektrometru masowego (TOF-SIMS) pozwoliło na stworzenie dwuwymiarowej mapy próbki pobranej z tętnicy osoby cierpiącej na miażdżycę naczyń krwionośnych.
Technika ta umożliwia stosunkowo prostą analizę zawartości lipidów w badanej tkance - donosi pismo "The Analyst".

W XIX wieku powstała hipoteza o lipidowym podłożu miażdżycy, związanym z nieprawidłową gospodarką lipidami - wyjaśnia doktor Alain Brunelle. Francuscy oraz hiszpańscy naukowcy, których prace koordynowane były przez dra Alaina Brunelle, opracowali nową metodę kompleksowej analizy składu ilościowego oraz jakościowego lipidów zawartych w tkankach pobranych z tętniczych naczyń krwionośnych osób cierpiących na miażdżyca tętnic.

Do tego celu wykorzystano specjalnie zmodyfikowany spektrometr masowy - TOF-SIMS, który pozwala na bombardowanie badanej próbki (zamrożonego wycinka tętnicy) za pomocą wiązki jonów bizmutu.

Dzięki komputerowej obróbce danych, metoda ta prowadzi do uzyskania dwuwymiarowej mapy rozkładu lipidów w badanej próbce, z uwzględnieniem ich chemicznego charakteru oraz ilości.

W ten sposób, badając wycinek naczynia krwionośnego, naukowcy mogą poznać dokładny skład chemiczny wszystkich zawartych w próbce lipidów (zróżnicowanych ze względu na zawartość kwasów tłuszczowych, cholesterolu i innych substancji) oraz w łatwy sposób monitorować zmiany zachodzące w naczyniach krwionośnych na przestrzeni dłuższego okresu czasu.

"Możliwość jednoczesnego badania próbki na obecność wielu różnych związków chemicznych daje szansę na zastosowanie opracowanej przez nasz zespół metody w różnych dziedzinach nauki, między innymi w biologii, medycynie, mikrobiologii czy nawet archeologii" - tłumaczy doktor Alain Brunelle.

Zasięg pomiaru nie przekracza obecnie 10 nanometrów w głąb analizowanej tkanki, stąd, jak zauważają naukowcy, metoda ta wymaga dalszych udoskonaleń, by móc za jej pomocą obrazować próbki w trzech wymiarach.

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2022 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.