Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Usługi Opiekuńcze

Pomoc w formie usługi opiekuńczej mogą otrzymać osoby, które mają trudności np. z robieniem zakupów, sprzątaniem, higieną osobistą, wymagają opieki rehabilitanta. Usługi te są świadczone w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy.

O pomoc może starać się także rodzina osoby wymagającej opieki, jeżeli nie jest ona w stanie zapewnić pomocy bliskiej osobie.

Do usług opiekuńczych (wg ustawy z dn. 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 1998 r., Nr 64, poz. 414 z późn. zm.) należą:

  • pomoc w codziennych zajęciach, takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, załatwianie spraw w urzędach itp. Są to tzw. usługi gospodarcze.
  • mycie, kąpanie, ubieranie, pomoc dla osób chorych, dozowanie lekarstw, prześciełanie łóżka, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie. Są to tzw. usługi pielęgnacyjne.
  • specjalistyczne formy pielęgnacji, rehabilitacja fizyczna, terapia. Są to tzw. usługi specjalistyczne. Jest to szczególny rodzaj usług dostosowanych do rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Są one świadczone przez specjalistów np. pielęgniarki, rehabilitantów, psychologów, terapeutów.

 

Organizatorem usług są Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS) które współpracują z wyspecjalizowanymi w tym zakresie organizacjami pozarządowymi lub firmami prywatnymi. Z nimi także można kontaktować się w sprawie usług.

W celu otrzymania usługi opiekuńczej należy zgłosić się do OPS w miejscu zamieszkania (dzielnicy). Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia uzasadniające korzystanie z usług opiekuńczych i zaleconą przez lekarza pielęgnację. Na zaświadczeniu powinna znaleźć się także informacja jaka pomoc i na ile godzin dziennie jest potrzebna.

Po zgłoszeniu pracownik socjalny z OPS odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. wywiad środowiskowy, którego celem jest ustalenie położenia materialnego podopiecznego. Od wyników wywiadu zależy ustalenie wysokości do jakiej opłaty za usługi pokrywane będą przez OPS.

Opłaty za usługi opiekuńcze uzależnione są od:

  1. miejsca zamieszkania. Zasady odpłatności uchwalają władze gminy dlatego może zdarzyć się, że dwie osoby mieszkające w Warszawie, ale w innych gminach mogą zapłacić różne sumy za taką samą usługę.
  2. dochodu netto przypadającego na osobę mieszkającą samotnie lub średniego dochodu na jedną osobę w rodzinie. Im większy jest ten dochód tym niższy jest udział w opłatach ponoszony przez OPS.

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.