Ministerstwo zdrowia szykuje nam nowy podatek

Tym razem przyjdzie nam płacić za opiekę na starość

Obowiązkowe ubezpieczenie pielęgnacyjne ma wejść w życie od stycznia 2008 r. Ile wyniesie składka, jeszcze nie wiadomo. Na razie przyjęto 0,5 proc. wynagrodzenia, docelowo – 1,2 proc.
 
Ministerstwo Zdrowia nie chce zdradzać szczegółów nowego podatku, tłumacząc się, że trwają prace nad założeniami do ustawy pielęgnacyjnej. Biuro prasowe przekazało nam jedynie, że wprowadzenie ubezpieczenia pielęgnacyjnego jest konieczne ze względu na wzrost liczby osób niesamodzielnych, które, w następstwie chorób, urazów lub ze względu na wiek, potrzebują pomocy osób drugich.

– Szacuje się, że w Polsce jest ponad milion niesamodzielnych obywateli – mówi Paweł Trzciński, rzecznik ministerstwa. Społeczeństwo będzie się starzeć, coraz więcej z nas będzie potrzebować pomocy w codziennych sprawach – dodaje.

Ile zapłacimy?

Nad założeniami do ustawy pracuje specjalny zespół złożony z urzędników resortów zdrowia i pracy, przedstawicieli środowisk medycznych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Głównego Urzędu Statystycznego. Efekty swoich prac ma przedstawić ostatniego dnia października. Nie będzie rekomendować, ile powinna wynieść składka na ubezpieczenie pielęgnacyjne. – To kompetencja ministra zdrowia. Nie jesteśmy od wskazania źródeł finansowania – usłyszeliśmy od jednego z członków. – Minister określi wysokość składki po rozważeniu, ile realizacja ustawy będzie kosztować.

Pojawił się pomysł, by w 2008 r. składka wyniosła 0,5 proc. podstawy wymiaru składki (wysokość wynagrodzenia po odliczeniu ZUS). Podatnik mógłby 0,25 proc. odliczyć sobie od podatku. W następnym roku składka wzrosłaby do 1,2 proc.

Byłoby to dodatkowe obciążenie, niezależnie od składki, jaką płacimy na ubezpieczenie zdrowotne. Obecnie wynosi ona 8,75 proc., (7,75 proc. odliczane jest od podatku). Od 2007 r. składka wzrośnie do 9 proc.

Dzięki wprowadzeniu ubezpieczenia pielęgnacyjnego na służbę zdrowia wpłynęłoby przy zakładanych składkach – ok. 1,7 mld zł w 2008 r. i 4 mld zł – w 2009 r. Dla porównania, z refundacji leczenia ofiar wypadków z ubezpieczeń komunikacyjnych OC przyszłoroczne wpływy wyniosą ok. 325 mln zł. Kierowcy będą musieli zapłacić o 30-33 proc. drożej za polisy.

Co ma być w ustawie?

Jak się dowiedzieliśmy, ustawa pielęgnacyjna ma wskazać, jakie usługi będą przysługiwać osobom niezdolnym do samodzielnego życia, czyli określi tzw. koszyk gwarantowanych świadczeń. Mogą być one rzeczowe (czyli pieniężne, w tym rehabilitacja) jak też nierzeczowe (np. zapewnienie specjalistycznego łóżka, specjalnych fotelików dla niepełnosprawnych, pomoc w dostosowaniu łazienki).

Ustawa ma też określić, formy pomocy (od nieprofesjonalnej – świadczy ją małżonek wsparty dochodzącą pomocą fachową – po stricte profesjonalną w specjalistycznym zakładzie opieki). W zależności od stopnia samodzielności można by liczyć na pomoc umiarkowaną, znaczną lub całkowitą, opiekę doraźną, całodobową lub zasiłek pielęgnacyjny.

Ustawa ma też zdefiniować kto jest osobą niesamodzielną, jak długo taką pomoc powinien otrzymywać.

– W Polsce obecnie jest tylko kilka profesjonalnych zakładów opieki dla osób niesamodzielnych, to stanowczo za mało – uważa nasz informator. – Ten system pozwoli na tworzenie nowych zakładów opieki – wyjaśnia.

Przewidziano też budowę systemu informatycznego, w którego bazie znajdą się dane o osobach potrzebujących. By było wiadomo, ile jest takich osób i jakiej pomocy potrzebują.

Ekonomiści przeciw

Zdaniem Bohdana Wyżnikiewicza z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, propozycja Ministerstwa Zdrowia to nic innego jak podwyższenie fiskalizmu w Polsce i zwiększanie kosztów pracy, choć pod szczytnymi hasłami.

– Specjaliści od ekonomii zdrowia wcale nie mówią, że w Polsce jest mało pieniędzy na zdrowie, ale że są źle wydatkowane. Jesteśmy krajem biednym, nie można w nieskończoność podwyższać składek, trzeba dostosować zakres usług do możliwości finansowych państwa. Za to należy zwiększać udział prywatnych ubezpieczeń – konkluduje Wyżnikiewicz.


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.