Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Jak załatwić miejsce w Domu Dzienego Pobytu

Rodzina nie jest w stanie zapewnić dostatecznej pomocy osobie bliskiej, starsza osoba jest samotna. Co zrobić w takiej sytuacji? Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy placówki takiej jak Dom Dziennego Pobytu.

W Domu Dziennego Pobytu zazwyczaj przebywa nie więcej niż 40 osób. Zanim ktoś zdecyduje się skorzystać z usług takiej placówki, może wcześniej przyjść i zobaczyć jakie oferuje warunki, jakie atrakcje zapewnia w ciągu dnia. Na zasadzie pełnoprawnego uczestnika może wziąć udział we wszystkich zajęciach, takich jak: wspólne czytanie, oglądanie telewizji, słuchanie radia, prelekcji. Dogłębne poznanie zasad obowiązujących w Domu Dziennego Pobytu jest konieczne, ponieważ nie wszyscy chcą je zaakceptować.

Przyjęcie do DDP jest mniej skomplikowana niż do Domu Opieki Społecznej. Przyszłego uczestnika grupy umawia się na spotkanie z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Ustala on warunki materialne i życiowe osoby zainteresowanej pobytem w takiej placówce. Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję administracyjną, w której ustala odpłatność oraz termin pobytu w DDP. Procedura administracyjna trwa około tygodnia, w specyficznych przypadkach społecznie motywowanych jest znacznie przyśpieszana i zajmuje od jednego do dwóch dni. Odpłatność za korzystanie z placówki jest kalkulowana tylko na podstawie kosztów wyżywienia. W zależności od dochodów udokumentowanych oraz wywiadu środowiskowego, pracownik socjalny określa według tabeli wielkość odpłatności za wyżywienie. Ale często bywa, że osoby o niskich dochodach są zwolnione całkowicie z opłaty za pobyt w placówce.

Do ośrodków takich jak DDP kierują także sami pracownicy socjalni, którzy w różnych sprawach kontaktują się z osobą starszą, zauważają jej potrzeby i proponują odwiedzenie DDP. Bardzo często zdarza się, iż osoba po starcie współmałżonka jest w głębokiej depresji wtedy jednym ze sposobów pomocy jest niewiążące zaproszenie do odwiedzenia DDP.

Jeżeli osoba została skierowana do Domu Dziennego Pobytu przez Ośrodek Pomocy Społecznej, to ma obowiązek przychodzić codziennie. Oczywiście zdarzają się odstępstwa od reguły, takie jak choroba czy też inne sprawy, ale wtedy należy powiadomić kierownictwo ośrodka o przyczynie swojej nieobecności. Zajęcia w DDP rozpoczynają się rano, od śniadania i trwają do późnych godzin popołudniowych.

W DDP rodzą się wielkie przyjaźnie, przebywający tam pomagają sobie wzajemnie. Często wystarczy kontakt z innymi osobami, z którymi można podzielić się nie tylko wspomnieniami ale i troskami życia codziennego, aby poczuć się lepiej. A po zajęciach pensjonariusze DDP odwiedzają się w swoich domach...

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.