Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

CBOS: nastroje Polaków lekko się pogorszyły

W porównaniu z poprzednim miesiącem nastroje społeczne w marcu niewiele się zmieniły. Nieznacznemu pogorszeniu uległy oceny kierunku rozwoju ogólnej sytuacji w kraju - pozytywnie ocenia go zaledwie 22 proc. badanych, o 3 punkty proc. mniej niż w lutym - wynika z sondażu CBOS.
Najwięcej pozytywnych ocen kierunku rozwoju ogólnej sytuacji w kraju jest wśród prywatnych przedsiębiorców (37 proc.) oraz osób należących do kadry kierowniczej i inteligencji (34 proc.); najmniej - wśród bezrobotnych (jedynie 13 proc.).

27 proc. Polaków (o 3 punkty proc. więcej niż w lutym) spodziewa się w ciągu najbliższego roku pogorszenia się ogólnej sytuacji w Polsce. Tylko 15 proc. badanych (o 3 punkty proc. mniej niż przed miesiącem) spodziewa się jej poprawy. To najniższy poziom tego wskaźnika od czasu ostatnich wyborów parlamentarnych (niższy zanotowano ostatnio w lipcu 2005 r.). Niezmiennie krytyczne pozostają opinie o obecnej sytuacji politycznej w Polsce. Aż 59 proc. Polaków jest zdania, że jest ona zła; 28 proc. - że nie jest ani dobra, ani zła (o 2 punkty proc. mniej niż w lutym). Jedynie 6 proc. badanych uważa, że jest ona dobra.

Jednocześnie przybyło osób spodziewających się jej pogorszenia w ciągu najbliższego roku (23 proc., o 4 punkty proc. więcej niż w lutym). Poprawy spodziewa się tylko 12 proc. badanych.

Lepiej niż sytuacja ogólna i polityczna oceniana jest sytuacja gospodarcza, jednak wciąż więcej jest jej negatywnych ocen (37 proc.) niż pozytywnych (24 proc.). Ponad połowa Polaków (53 proc.) jest zdania, że w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza się nie zmieni. 24 proc. badanych jest optymistami, jeśli chodzi o rozwój gospodarki, 13 proc. - pesymistami.

Częściej pozytywnie oceniają sytuację gospodarczą w kraju badani o wyższym statusie społecznym: kadra kierownicza i inteligencja, prywatni przedsiębiorcy oraz badani z wyższym wykształceniem. Złe oceny wyraźnie przeważają głównie wśród rencistów, emerytów oraz bezrobotnych.

Poprawiły się nieco oceny kondycji zakładów pracy, w których zatrudnieni są badani. Połowa ogółu pracujących zawodowo (50 proc.) uważa, że jest ona dobra. 18 proc. (spadek o 3 punkty proc.) określa ją jako złą. Wzrosła także liczba Polaków spodziewających się poprawy sytuacji zakładu pracy w najbliższym roku (z 19 proc. do 23 proc.). Tyle samo osób, co w poprzednim miesiącu (9 proc.), obawia się jej pogorszenia.

W stosunku do lutego nie zmieniły się oceny warunków życia Polaków. Nadal co trzeci (34 proc.) uważa, że jemu i jego rodzinie żyje się dobrze. Niemal o połowę mniej (18 proc.) jest zdania, że żyje im się źle. Ubyło badanych obawiających się pogorszenia tych warunków w ciągu najbliższego roku (z 16 proc. do 12 proc.). 19 proc. spodziewa się ich poprawy.

Sondaż przeprowadzono w dniach 2-5 marca 2007 r. na reprezentatywnej próbie losowej 931 dorosłych mieszkańców Polski.

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.