Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

ZUS prześwietlił zwolnienia lekarskie

Obniżenie lub cofnięcie wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego na łączną kwotę 38,3 milionów złotych – to efekt kontroli ZUS w I półroczu 2008 roku.

ZUS skontrolował 127,4 tysięcy orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy i efekt jest taki, że w przypadku 11,3 osób wydano decyzje o wstrzymaniu wypłat zasiłków chorobowych.

W ramach kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich w I półroczu 2008 r. pracownicy ZUS skontrolowali 35,8 tys. ubezpieczonych, pozbawiając prawa do zasiłku 1,3 tys. osób, a w efekcie cofnięto zasiłki w łącznej kwocie 1,7 mln zł.

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w I półroczu 2008 r. wyniosła 38,3 mln zł. W I półroczu 2008 r. ZUS wypłacił natomiast zasiłki chorobowe na kwotę blisko 2,3 mld zł.

ZUS dokonuje opisanych kontroli na podstawie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.