ZNP: reforma emerytalna dla wszystkich nauczycieli

Wszyscy nauczyciele, który rozpoczęli pracę przed 1998 r., czyli przed rozpoczęciem reformy emerytalnej, powinni mieć możliwość przechodzenia na wcześniejsze emerytury na dotychczasowych zasadach - uznało prezydium Zarządu Głównego ZNP, które obradowało w dniu dzisiejszym.
Jak przypomniał w rozmowie z PAP prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP), Sławomir Broniarz, to właśnie w 1998 r. do ustawy Karta Nauczyciela wprowadzono zapis, zgodnie z którym z końcem roku 2007 roku wygasają uprawnienia dla nauczycieli umożliwiające im przechodzenie na wcześniejsze emerytury.

- Dla nauczycieli, który rozpoczęli pracę po 1998 r., chcemy zaś emerytur pomostowych - powiedział Broniarz. Przypomniał także, że ZNP jest za wpisaniem prawa nauczycieli do takich emerytur do ustawy o emeryturach pomostowych, a nie do rozporządzenia - jak chce rząd.

 
Prezes ZNP poinformował także, że poniedziałkowe ustalenia prezydium związku zostaną w przyszłym tygodniu przekazane zarządowi głównemu. Ten ma wziąć je pod uwagę wypracowując stanowisko, które przedstawi 19 czerwca podczas spotkania z wicepremierem Przemysławem Gosiewskim, przewodniczącemu Międzyresortowemu Zespołowi do Spraw Nadzoru Ubezpieczeń Społecznych.

Wcześniej - w najbliższą środę - Gosiewski o emeryturach dla nauczycieli ma rozmawiać z Sekcją Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".

W ubiegłym tygodniu, po spotkaniu z przedstawicielami obu największych związków skupiających nauczycieli, Gosiewski powiedział dziennikarzom, że chce przekonać związkowców do emerytur pomostowych w wersji proponowanej przez rząd. Jak zaznaczył, będzie przekonywał związkowców, że "jest to lepsze rozwiązanie niż sytuacja, w której po 31 grudnia nauczyciele nie mieliby żadnych uprawnień".

Z kolei związkowcy mówili po tym spotkaniu, że będą nadal starać się przekonać wicepremiera do swoich postulatów.

Oświatowa "S" opowiada się za bezterminowym utrzymaniem możliwości przechodzenia przez nauczycieli na wcześniejsze emerytury na dotychczasowych zasadach. Chce też - tak jak ZNP - objęcia emeryturami pomostowymi także nauczycieli urodzonych po 1969 roku oraz wpisania prawa nauczycieli do takich emerytur do ustawy.

Obecnie, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, nauczyciele mogą przejść na wcześniejsze emerytury bez względu na wiek, jeśli mają 30 lat stażu pracy, w tym 20 lat pracy w oświacie, lub 25 lat stażu pracy, w tym 20 lat w szkolnictwie specjalnym. Choć przepisy obowiązują do końca roku, to nauczyciele chcący skorzystać z nich musieli złożyć wypowiedzenie na trzy miesiące przed początkiem nowego roku szkolnego, czyli do końca maja.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej MEN, w projekcie ustawy o emeryturach pomostowych z dnia 27 kwietnia 2007 r. jest zapis, że nauczyciele urodzeni po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r. będą mogli przejść na takie emerytury po osiągnięciu co najmniej wieku 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn, okresu składkowego co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn oraz okresu pracy w szczególnym charakterze co najmniej 15 lat.

Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.