Zdalny monitoring z Comarch HomeHealth sposobem na bezpieczeństwo seniorów w domach opieki

Według prognozy GUS1 do 2050 roku udział osób starszych w liczbie ludności Polski przekroczy 30% na obszarach wiejskich, natomiast w miastach zbliży się do 35%. Zjawisko rosnącej liczby seniorów wywołuje pytania o jakość wydłużającego się życia Polaków. Postępujący proces starzenia stawia bowiem przed służbą zdrowia oraz placówkami opiekuńczymi coraz trudniejsze zadania. Wsparcie w zapewnieniu osobom w podeszłym wieku odpowiedniej opieki oferują dynamicznie rozwijające się technologie informatyczne.

W odpowiedzi na te wyzwania firma Comarch przygotowała nowoczesne rozwiązanie zdalnego monitoringu parametrów życiowych Comarch HomeHealth. To system do nadzoru osób przewlekle chorych, pacjentów po hospitalizacji i wszystkich innych, którzy wymagają stałej opieki zdrowotnej, czyli na przykład podopiecznych domów seniora. Pozwala on na udostępnianie zdjęć, wyników badań, niepokojących symptomów czy przebiegu terapii, a także tworzenie i wypełnianie spersonalizowanych ankiet dotyczących diety, aktywności fizycznej czy samopoczucia. Ponadto, jeśli senior poczuje się źle, może nawiązać kontakt z Centrum Telemonitoringu – przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Jak działa rozwiązanie Comarch? – krok po kroku
1. Lekarz ustala przebieg zdalnego monitoringu i personalizuje zakresy norm pomiarów.
2. Senior wykonuje pomiary (sam lub z pomocą pracowników domu opieki), które trafiają do aplikacji, gdzie są automatycznie analizowane na platformie telemedycznej Comarch e-Care i monitorowane przez personel medyczny.
3. Ze zgromadzonych wyników zostaje wygenerowany szczegółowy raport, który można przedstawić lekarzowi podczas okresowych wizyt kontrolnych.

W 100% elastyczny system – zalety HomeHealth
Rozwiązanie Comarch dopasowuje się do indywidualnych potrzeb pacjenta lub grupy pacjentów danej placówki opiekuńczej (działa w trybie one- lub multi-user). Co ważne, ma status certyfikowanego wyrobu medycznego, a zatem gwarantuje skuteczność i wiarygodność gromadzonych oraz przetwarzanych danych. W przypadku, gdy parametry zdrowotne przekraczają normę, w platformie e-Care automatycznie pojawia się powiadomienie. Jeśli wprowadzimy do niego harmonogram zażywania leków, system HomeHealth przypomni też pacjentowi o porze przyjęcia kolejnej dawki. W dłuższej perspektywie korzystanie z rozwiązania generuje również znaczne oszczędności kosztów związanych z opieką medyczną dla domów seniora.

To nie wszystkie korzyści wynikające z Comarch HomeHealth. O pełnej ofercie dotyczącej usługi można przeczytać na dedykowanej stronie:
https://www.comarch.pl/healthcare/produkty/comarch-homehealth/


Dane pochodzą z opracowania Głównego Urzędu Statystycznego „Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050”, dostępnego pod adresem:
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/sytuacja-demograficzna-osob-starszych-i-konsekwencje-starzenia-sie-ludnosci-polski-w-swietle-prognozy-na-lata-2014-2050,18,1.html

 

 Copyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.