Wybór właściwego domu opieki

Wybór odpowiedniej placówki opiekuńczej dla osoby bliskiej wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Na tę najczęściej niełatwą decyzję wpływa szereg czynników. Szczególnie teraz, w dobie pandemii, gdzie realny kontakt z seniorem jest ograniczony do zera.

Biorąc pod uwagę dzisiejszy rytm życia i fakt, że społeczeństwo polskie gwałtownie ulega zjawisku starzenia, coraz częściej osobom w podeszłym wieku potrzebna jest stała opieka. Jest to również efektem wielu chorób związanych z wiekiem starczym. Niełatwy dostęp do opieki medycznej, spowodowany koronawirusem nie pomaga w utrzymaniu dobrostanu zdrowia. Mniej czy bardziej poważne dolegliwości natury fizycznej czy psychicznej dotykają dziś coraz większej rzeszy osób w wieku poprodukcyjnym. W związku z tym, z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na placówki opiekuńcze oraz rehabilitacyjne, a co za tym idzie wzrasta liczba prywatnych domów opieki. Funkcjonujące na rynku placówki tego typu, cieszą się w Polsce bardzo dużym zainteresowaniem. Przede wszystkim z powodu tego, że oferują one opiekę całodobową oraz obejmują opieką chorych i niedołężnych praktycznie we wszystkich stadiach chorób.
Program pomocy dla osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych stale się poszerza. Przykładem na to jest powstawanie wciąż nowych domów , z inicjatywy prywatnych osób, których wykształcenie jest najczęściej adekwatne do prowadzenia tego typu działalności. Są to bardzo często lekarze, pielęgniarze, terapeuci czy pedagodzy.

Domów opieki jest wiele. Na terenie samego Mazowsza, ich liczba wynosi około osiemdziesięciu. Ich duża liczebność powoduje trudności przy wyborze tego najbardziej odpowiedniego. Fizycznie bowiem raczej nie da się odwiedzić każdego z nich. Nie da się też poświęcić tyle czasu, ażeby dobrze zapoznać się z ofertą każdego i obiektywnie ocenić, który z nich będzie najtrafniejszym wyborem. Oczywiście częstym kryterium wyboru stanowi tu lokalizacja. Rodziny stające przed wyzwaniem wyboru placówki od razu ograniczają teren, na którym dom ma się znajdować. Wiadomym faktem jest, że im bliższa odległość tym większa wygoda, oszczędność czasu dla rodziny, lecz nie powinno to być priorytetem.
Wskaźnikiem decydującym musi być tu niewątpliwie bardzo dobra, solidna opieka. Zapewniać ją będzie odpowiednio dobrany personel- osoby z powołaniem wykonujące swoją pracę, cierpliwe oraz posiadające doświadczenie w opiece nad osobami starszymi i chorymi. Na tym samym poziomie piedestału musi występować również ciepła, rodzinna atmosfera, w której Seniorzy mogą godnie spędzać każdy dzień. Gwarancją tego jest też praca w placówkach lekarzy specjalistów oraz odpowiedniej liczby personelu pielęgniarskiego. Ważną kwestią przy podjęciu decyzji w sprawie domu jest sprawdzenie czy dom wpisany jest na listę placówek posiadających zezwolenie Wojewody na prowadzenie działalności. Oznacza to, że dom działa w pełni legalnie i spełnia wszelkie wymogi władz wojewódzkich dotyczących prawidłowego działania. Jednym z tychże właśnie wymogów jest całkowity brak barier architektonicznych. Spoglądając na nieco inną kwestię przy wyborze domu, należy zwrócić uwagę na to, żeby nie kierować się często mylnymi stereotypami domów opieki. Wizerunek takiej placówki jako "domu starców" czy "umieralni" to przestarzały obraz postrzegania miejsc opieki seniorów. Dzisiejsze standardy i wymogi wobec domów prywatnych nie pozwalają na ich istnienie lub są one najprościej wykluczane z życia społecznego.
Faktem jest, że cena za miesięczny pobyt pensjonariusza w domu Seniora stanowi nieodłączną kwestię przy wyborze. Ceny w domach prywatnych mimo, że są czasami dość zróżnicowane, są w stanie zaoferować bardzo godne warunki dla swoich podopiecznych idące w parze z przystępną ceną za pobyt. Ważne, aby wybrać dom spełniający wymogi dotyczące stanu zdrowia pensjonariusza. Jeśli chodzi o dom dla osoby borykającej się z chorobą Alzheimera, należy mieć to na uwadze przy podejmowaniu decyzji i wybrać dom o tej właśnie specjalizacji. Podobnie w przypadku schorzeń fizycznych gdzie wskazana byłaby terapia ruchowa. Obecnie większość domów oferuje stałą opiekę zarówno dla osób niedołężnych fizycznie i psychicznie.
Informacji związanych z tematyką domów opieki można szukać w wielu źródłach, ważne, aby dokonać najbardziej trafnego wyboru i mieć pewność, że Senior trafił do placówki, która stała się jego drugim prawdziwym domem.

Copyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.