Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Ulgi i uprawnienia dla osób niepełnosprawnych

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności - ulgi  i uprawnienia
(dawna I grupa)
•    49% ulgi na przejazdy w pociągach PKP - tylko w klasie 2 pociągów osobowych,
•    37% ulgi w pociągach pospiesznych, ekspresowych, IC i BC,
•    49% na przejazdy w autobusach PKS pospiesznych i przyspieszonych, na podstawie biletów jednorazowych,
•    bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską wraz ze wskazanym przez siebie opiekunem (na  podstawie  orzeczenia potwierdzającego
stopień niepełnosprawności) na terenie Warszawy,
•    95% ulgi na przejazdy w pociągach PKP i autobusach PKS dla opiekuna towarzyszącego w podróży (na podstawie jednego z dokumentów podopiecznego oraz biletów jednorazowych), przy czym opiekun musi być pełnoletni (skończone 18 lat) a w przypadku osoby
niewidomej musi mieć skończone 13 lat,
•    karty parkingowej potwierdzającej uprawnienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych (znaki wylicza § 33.2 Rozp.Min. Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Min. Spraw Wewnętrznych i Admin. z dn. 21
czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych Dz. U. Nr 58 z 1999 r. póz.622).
 •    Wykaz znaków: zakaz ruchu w obu kierunkach (B-l), zakaz wjazdy pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych (B-3), zakaz wjazdu autobusów (B-3a), zakaz wjazdu motocykli (B-4), zakaz wjazdu motorowerów (B-10), zakaz postoju (B-35), zakaz postoju w dni nieparzyste (B-37), zakaz postoju w dni parzyste (B-38), strefa ograniczonego postoju (B-39),
•    zwolnień od opłat abonamentowych za radio i telewizję, tylko osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji oraz
osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu na podstawie np. orzeczenia potwierdzającego stopień niepełnosprawności.
•    Zwolnienia określone w ust. l nie przysługują osobom, które pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z co najmniej dwiema
osobami, które ukończyły 26 rok życia, niespełniającymi warunków do uzyskania tych zwolnień.
•    50%   rabatu   na   usługi   telekomunikacyjne (przyłączenie do sieci i abonament), tylko dorośli i dzieci, które ukończyły 16 rok życia
i tylko w przypadku uszkodzenia wzroku, słuchu lub mowy. Uprawnienie dotyczy także opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych, przy czym opiekun tylko w przypadku stałego lub czasowego zameldowania z osobą niepełnosprawną w tym samym lokalu.
• UWAGA: Jeśli jesteś opiekunem dziecka z uszkodzeniem wzroku, słuchu bądź mowy, a które nie ma skończonych 16 lat to ulga Ci nie przysługuje, nawet jeśli jesteś zameldowany pod tym samym adresem (podstawa prawna Uchwała Zarządu TP S.A. nr 85/01 z 2001 roku). Z ulg można korzystać w ramach planu TP standardowego, planu sekundowego TP dom oraz planu TP socjalnego,
 •    ulgowych biletów do muzeów,
•    do odliczeń niektórych wydatków od dochodu
(Dz. U. z 2000 r., Nr 14, póz. 176 ze zm.).
Bezpłatnych usług doręczania listów, paczek i przekazów pocztowych bezpośrednio do domu (zapotrzebowania na usługę zgłasza się na poczcie, w miejscu zamieszkania), ponadto placówki pocztowe muszą wydzielić stanowiska do obsługi osób niepełnosprawnych i dostosować skrzynki do ich potrzeb.

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.