Ubezwłasnowolnienie osób starszych

Są sytuacje, w których ciężko jest podjąć właściwą decyzję. W przypadku osoby chorej, szczególnie na shorzenia natury psychicznej, gdzie brakuje już sił lub nie ma możliwości opieki w domu przez najbiższych, jednym z wyjść jest kwestia ubezwłasnowolnienia osoby starszej. Często rodziny stają przed trudnym wyborem: czy zaufać osobie w podeszłym wieku czy dla jej dobra odebrać jej możliwość decydowania o samym sobie.

W ostatnim czasie znów głośno zrobiło się o wyłudzeniach, których dokonują nieuczciwe firmy na osobach starszych. Przedstawiciele tych firm przychodzą do starszej, często już niedołężnej osoby i proponują jej zawarcie umowy, która w każdym aspekcie jest dla niej niekorzystna. Co gorsza, bardzo trudno z takiej umowy się później wycofać. Dlatego, wiele troskliwych dzieci próbuje ochronić swoich starszych już rodziców przed takim niebezpieczeństwem ubezwłasnowolniając ich.

Skutki ubezwłasnowolnienia

Osoba, która zostaje ubezwłasnowolniona traci w oczach prawa wiarygodność. Oznacza to, że nawet jeśli podpisze jakiś dokument, zostaje on automatycznie unieważniony. Nie ma ona prawa do podpisania umów czy też do innych czynności, w których konieczne jest złożenie własnego podpisu. Jest to idealne rozwiązanie dla osób starszych, których dzieci chcą zadbać o ich bezpieczeństwo. Nawet jeśli starsza osoba da się zwieść przedstawicielowi nieuczciwej firmy, i tak wykonany przez nią podpis pod umową będzie nieważny. W ten sposób, można ochronić osoby starsze przed popadnięciem w długi i wmieszanie się w poważne kłopoty finansowe oraz prawne. Warto dodać, że osoba ubezwłasnowolniona w świetle prawa traktowana jest jak osoba poniżej 13 roku życia. Taka osoba musi posiadać konkretnego opiekuna, który sprawuje opiekę zarówno nad nim jak i nad jego majątkiem.

Decyzja sądu

O tym, czy ubezwłasnowolnienie zostanie przyjęte do realizacji decyduje sąd. Na podstawie przedstawionych przesłanek wydaje opinię czy jest to konieczne i czy faktycznie osoba starsza jest narażona na niebezpieczeństwo, jeśli sama będzie decydowała o swoim życiu bez nadzoru osób trzecich. Sąd powoduje na świadków osoby, które bezpośrednio są związane ze starszą osobą. Należy również przedłożyć różnego rodzaju dokumenty stwierdzające medyczna przesłanki do tego, aby ubezwłasnowolnienie mogło być wydane. Nie koniecznie trzeba decydować się na ubezwłasnowolnienie całkowite. W przypadku chęci ochronienia osoby starszej przed nieuczciwymi firmami, wystraczające będzie zwrócenie się z prośbą o wydanie ubezwłasnowolnienia częściowego, które ściśle związane jest z chęcią udzielenia osobie starszej pomocy w konkretnych sprawach. Taka osoba traci wtedy na przykład tylko możliwość zawierania różnego rodzaju umów bez wiedzy opiekuna.

Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.