Technologie w medycynie

Zapraszamy do debaty z Ekspertami podczas wydarzenia:
"Technologie w medycynie"

                        21 marca 2019r., Warszawa, Wstęp wolny, wymagana rejestracja<<

W dzisiejszych czasach celem nadrzędnym dla kadry zarządzającej szpitalami i przychodniami jest zachowanie ciągłości świadczeń zdrowotnych przy jednoczesnym wzroście poziomu usług medycznych. Założenia te są realizowane poprzez m.in. racjonalizację wydatków, optymalizację wykorzystania posiadanych zasobów ludzkich, zwiększenie konkurencyjności na rynku usług medycznych, wprowadzanie innowacyjnych metod leczenia i zakup zaawansowanego technologicznie sprzętu.

Nowatorskie zarządzanie ma na celu uruchomienie prawidłowych mechanizmów wspierających dynamiczny rozwój firmy w przyszłości. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnych zintegrowanych systemów!

Prelekcje podczas wydarzenia poprowadzą m.in.:

- mgr inż. Agnieszka Sopel - Katedra i Klinika Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Zarządu Instytutu Inżynierii Klinicznej
"Modernizacja lub budowa szpitala - najczęściej popełniane błędy w zakresie sprzętu medycznego"
(Podczas prelekcji zostaną poruszone kwestie związane z najczęściej popełnianymi błędami w trakcie realizowania inwestycji szpitali. Zwrócona zostanie uwaga na to, iż źle wykonany projekt wykonawczy technologii medycznej powoduje w większości przypadków generowanie dodatkowych wydatków. Zostanie podany sposób na oszacowanie wartości sprzętu medycznego oraz na optymalne dobranie kryteriów oceny ofert.)

- dr Dobrawa Biadun - dr nauk prawnych, radca prawny, legislator, specjalista w zakresie prawa medycznego i procedury administracyjnej, ekspertka Konferederacji Lewiatan
"Prawo, a nowe technologie - spojrzenie z perspektywy pacjenta"

- Roman Radomski - Prezes Polskiego Stowarzyszenia HL7

- Marcin Laskowski - Country Manager Poland, Extreme Networks

Ponadto w programie:
1. Najnowsze sprzęty i technologie w medycynie
2. Systemy wspierające zarządzanie placówką medyczną
3. RODO w placówkach ochrony zdrowia
4. Dokumentacja medyczna
- elektroniczna dokumentacja medyczna
- podpis elektroniczny,
- archiwizacja dokumentacji,
- ochrona osobowych danych medycznych – uwarunkowania prawne i proceduralne
5.Telemedycyna jako innowacyjna forma świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej
6.Nowoczesne metody kontaktu z pacjentem (kioski internetowe, portale internetowe)
7.Outsourcing usług w ochronie zdrowia
8.Zastosowanie druku 3D w medycynie
9.Zarządzanie finansami:
- finansowanie wyrobów medycznych
- pozyskiwanie funduszy na nowe inwestycje - leasing, kredyt, pożyczka, konsolidacja i organizacja zakupów grupowych
- kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
- ubezpieczenia
10.Marketing medyczny - prawne aspekty reklamy w medycynie

Grupa docelowa:
Do udziału zapraszamy przedstawicieli publicznych i prywatnych placówek Ochrony Zdrowia:

  • Dyrektorów administracyjnych
  • Kierowników Działów Finansowych i Księgowych
  • Kierowników Działów IT
  • Kierowników Działów Zamówień
  • Przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia
  • Przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia
  • Przedstawicieli administracji samorządowej.

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.
Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

Śledź nas na Facebook: Kliknij tu
Obserwuj na nas Instagramie: Kliknij tu

Kontakt z organizatorem:
Daria Biernacka
mobile: +48/531 375 811
e-mail: daria.biernacka@pirbinstytut.pl


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.