Świeć najjaśniej- płać za energię elektryczną absolutne minimum.

Szanowni Państwo.
Dedykujemy Państwu prosty, samofinansujący się projekt, który spowoduje 50% spadek kosztów
przeznaczonych na oświetlenie Państwa Jednostki.

Kluczowe założenia projektu:
1. Dzięki wymianie elementów świetlnych na energooszczędne, wykonane w technologii LED będą
Państwo płacili około połowy obecnych kosztów na oświetlenie.
2. Firma Greenie Polska, która jest producentem tego oświetlenia, dostarczy Państwu elementy
świetlne i zapewni ich montaż. Projektem można objąć zarówno oświetlenia wewnątrz
pomieszczeń wszelkiego typu, jak i oświetlenie zewnętrzne.
3. Dostarczone elementy świetlne spełniają wszystkie niezbędne normy.
4. Firma Greenie Polska zapewnia pięcioletnią gwarancję na dostarczone elementy świetlne.
5. Zakup żarówek i koszty ich wymiany finansują Państwo z oszczędności powstałych w wyniku
mniejszych opłat za prąd. Zasada jest prosta i czytelna – spłacają Państwo całkowite koszty
modernizacji oświetlenia wyłącznie z oszczędności na rachunkach za energię elektryczną.

Przykład:
Założenia: Jednostka płaci obecnie rocznie 25 000 zł za energię elektryczną,
80% tej kwoty, tj. 20 000 zł przypada na koszt oświetlenia.
Koszt punktów świetlnych wraz z wymianą wynosi 25 000 zł.
Przy takich założeniach oszczędność roczna to 10 000 zł co oznacza, że modernizacja spłaca
się już w okresie 2,5 roku, a gwarancja obejmuje okres 5 lat – beneficjent w okresie gwarancji
oprócz otrzymania lamp oszczędza blisko roczną stawkę energii

Opłata za energię
elektryczną Opłata za
oświetlenie LED Razem
Przed modernizacją 25 000 zł - 25 000 zł
1 rok 15 000 zł 10 000 zł 25 000 zł
2 rok 15 000 zł 10 000 zł 25 000 zł
3 rok 15 000 zł 5 000 zł 20 000 zł
4 rok 15 000 zł - 15 000 zł
5 rok 15 000 zł - 15 000 zł
6. Aby nie bazować jedynie na założeniach, niezbędne jest przeprowadzenie niezobowiązującego
i darmowego audytu oświetlenia. Jego niezbędnym elementem jest inwentaryzacja obecnego
oświetlenia, o którą chcielibyśmy Państwa poprosić.
7. Na życzenie możliwe jest przeprowadzenie kontroli natężenia oświetlenia po modernizacji.W praktyce poszczególne etapy projektu wyglądają następująco:
1. Po wstępnej Państwa deklaracji przystąpienia do projektu przesyłamy Państwu arkusz
inwentaryzacyjny, w którym spisują Państwo w jakich pomieszczeniach/miejscach jakie źródła
światła chcą Państwo wymienić oraz jak długo średnio one świecą. W ramach projektu możliwa
jest wymiana zarówno samych źródeł światła (żarówki, świetlówki) jak i całych lamp. Dotyczy to
zarówno oświetlenia wewnątrz pomieszczeń wszelkiego typu, jak i oświetlenia zewnętrznego.
Do arkusza będziemy prosili o wykonanie zdjęć poszczególnych typów opraw, jakie będą
wymieniane.
2. Na podstawie wykonanego przez Państwa spisu nasz analityk robi kalkulację kosztów wymiany
oświetlenia, jakie będą oszczędności kosztów energii elektrycznej wynikające z zastosowania LED
oraz jak długo potrwa okres spłaty kosztów wymiany oświetlenia z oszczędności kosztów energii
elektrycznej.
3. Wyniki audytu zostaną zaprezentowane na spotkaniu.
4. Na podstawie wyników audytu Państwo podejmują decyzję o przystąpieniu lub nieprzystąpieniu do
projektu.
5. W przypadku pozytywnej decyzji podpisują Państwo umowę.
6. Montaż nowego oświetlenia następuje w okresie do 45 dni od podpisania umowy.
7. Po zakończeniu montażu, na Państwa życzenie, możliwe jest przeprowadzenie kontroli natężenia
oświetlenia po modernizacji.
Serdecznie zapraszamy do współpracy

Przemysław Janik
tel. 664-152-263
e-mail: p.janik@followus.pl

Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.