Spotkanie na temat samotności wśród Seniorów- Stowarzyszenie mali bracia Ubogich

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich to organizacja, która od 2002 r. pomaga starszym samotnym osobom w Warszawie, Poznaniu i Lublinie. Od 2017 r. swoją działalność rozpoczęła również w Pruszkowie. Działa w ramach sieci stowarzyszenia «petits frères des Pauvres», które powstało w 1946 roku we Francji i istnieje w 10 krajach na terenie Europy i Ameryki. Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Głównym celem organizacji jest przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych, łamanie stereotypów na temat starości oraz alarmowanie społeczeństwa o trudnej sytuacji seniorów w Polsce. Bardzo dużą wagę poświęca też największej bolączce osób starszych- samotności. Z tego właśnie powodu 14 maja 2018 r. o godz. 12:00 Stowarzyszenie zaprasza wszystkich chętnych na spotkanie dotyczące tegoż problemu. Miejsce spotkania to Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Warszawie przy ulicy Nowolipie 25 b .

Głównym nurtem dyskusji będzie szeroko rozumiane zjawisko samotności i odizolowania seniorów ze społeczeństwa. Z początkiem tego roku świat obiegła informacja, że brytyjska premier powołała Ministerstwo... samotności. Jak czytamy w „New York Times” badania wykazały, że w Wielkiej Brytanii ponad 9 milionów ludzi przyznaje się, że doskwiera im samotność. W
większości doświadczają jej seniorzy. Stowarzyszenie mali bracia Ubogich, wspólnie z ARC Rynek i Opinia, odnosząc się do poruszonego problemu, przeprowadziło właśnie badanie dotyczące sytuacji społecznej osób starszych w naszym kraju- sieci i częstotliwości kontaktów, ważnych relacji i trudności doświadczanych w codziennym życiu.
Okazuje się, że aż 20% osób 65+ doświadcza samotności. Niemal ¼ badanych wychodzi z domu raz na pół roku lub rzadziej, a aż 10% osób pow. 80 r.ż. nigdy nie jest odwiedzana. Nie są to zadowalające dane... Raczej odwrotnie- dają one do myślenia co i jak sprawić aby zapobiec zjawisku. M.in. na te pytania odpowiedzą organizatorzy, podczas specjalnego spotkania na którym zaprezentują raport z ich najnowszego badania.

Wszyscy chętni proszeni są o potwierdzenie obecności do dnia 30 kwietnia 2018 r. poprzez wiadomość e-mail na adres: potwierdzenie@malibracia.org.pl. Wysłanie potwierdzenia jest konieczne z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc. Zapraszamy.


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.