Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Sejm: prace nad ustawą o rencie socjalnej

Zagwarantowanie wypłaty zasiłku pogrzebowego w razie śmierci osoby pobierającej świadczenie socjalne przewiduje projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej, nad którym dyskutowali posłowie.
Głosowanie nad projektem - popartym jednomyślnie przez wszystkie kluby parlamentarne i koło poselskie Prawica RP - odbędzie się jeszcze podczas tego posiedzenia Sejmu.

Sprawozdawca komisji polityki społecznej - Rajmund Moric z Samoobrony, powiedział w Sejmie, że nowelizacja ustawy obejmie pełnoletnich pobierających rentę socjalną, którzy nie posiadają prawa do zasiłku pogrzebowego. - Niewielkiej grupie polski system nie zapewnia zwrotu kosztów pogrzebu, nie zapewnia bowiem żadnych środków na pokrycie kosztów pochówku. Celem proponowanego przepisu jest zapewnienie osobom pobierającym rentę socjalną swoistego zabezpieczenia pogrzebowego na zasadach identycznych jak dla osób objętych systemem ubezpieczenia społecznego - podkreślił Moric.

Jak powiedział, koszty realizacji ustawy będą "niewielkie" - według posła - nie przekroczą 500 tys zł rocznie. Moric dodał też, że uregulowania tej kwestii domagał się Rzecznik Praw Obywatelskich.

Projekt ustawy jednomyślnie poparli przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych oraz koła poselskiego Prawica RP. Przedstawiciele klubów w wygłoszonych oświadczeniach, podkreślali znaczenie społeczne proponowanych zmian.

Według Waldemara Andzela (PiS), "rozwiązanie to będzie miało pozytywny wydźwięk społeczny".

Podobnego zdania był Józef Berger (PO). Jak podkreślił "przyjęcie proponowanej ustawy ureguluje marginesowy, ale ważny społecznie problem".

- Sejm naprawia swój błąd zrobiony przy uchwalaniu ustawy tzw. matki - powiedział Tadeusz Motowidło (SLD).

Według obecnie obowiązującego prawa, koszty pochówku osoby pobierającej rentę socjalną, ale nieposiadającej osób bliskich i najbliższej rodziny, pokrywane są zwykle przez samorządy lokalne.

Po wprowadzeniu nowelizacji zasiłek pogrzebowy wypłacany będzie instytucji, która sfinansowała pochówek.

Renta socjalna przysługuje osobie, która jest pełnoletnia, ale z powodu niepełnosprawności jest całkowicie niezdolna do pracy od momentu osiągnięcia pełnoletności. Obecnie w Polsce rentę socjalną pobiera ok. 220 tys. osób.

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.