Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

RPO: system ochrony zdrowia w stanie krytycznym

System ochrony zdrowia znajduje się obecnie w stanie krytycznym - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz Kochanowski. Według niego, głównym powodem jest brak zgody elit medycznych i politycznych w sprawie podstawowego kierunku reform systemu.

RPO w oświadczeniu przesłanym podkreślił, że istnieje "pilna potrzeba dokonania głębokich zmian systemowych w ochronie zdrowia", ponieważ jest on "niewydolny, zbiurokratyzowany, coraz mniej przychylny pacjentowi". Dodał, że zmiany powinny być radykalne, ale wprowadzane metodami ewolucyjnymi.

"Obowiązkiem władz publicznych jest przedstawienie społeczeństwu prawdy o sytuacji w ochronie zdrowia oraz wskazanie wariantowych propozycji jej poprawy, a także dokonanie zmian bez zwiększenia zagrożeń dla bezpieczeństwa obywateli" - uważa rzecznik. Kochanowski poinformował, że zwrócił się do ministra zdrowia z prośbą o spotkanie, aby przedstawić tezy, dotyczące kierunków zmian systemowych w organizacji i finansowaniu ochrony zdrowia, wypracowane w powołanym przez niego zespole ekspertów.

Ponadto Rzecznik poinformował, że jego terenowy pełnomocnik we Wrocławiu odwiedził Klinikę Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu "w związku z dramatycznymi informacjami o możliwości zaprzestania leczenia dzieci z chorobą nowotworową" w tej placówce.

Dodał, że otrzymał zapewnienie, iż klinika, dzięki ofiarności społecznej oraz w wyniku negocjacji z wierzycielami, może udzielać świadczeń bez zakłóceń jeszcze przez dwa miesiące.

Według niego, oddala się groźba pozbawienia chorych dzieci niezbędnej opieki medycznej, ale - jak zaznaczył - jest to rozwiązanie doraźne, które nie daje gwarancji w dłuższym okresie czasu.

Kochanowski zwrócił także uwagę, że "niedopuszczalne i naruszające godność człowieka jest przedmiotowe traktowanie dzieci dotkniętych chorobami onkologicznymi, poprzez wykorzystywanie ich wizerunku i wypowiedzi", aby przedstawić problemy kliniki w mediach elektronicznych.

"To szczególnie niemoralne w sytuacji, gdy rozbudzane świadomie u tych dzieci poczucie zagrożenia, przekładać się może na obniżenie efektywności terapii".

KONTAKT



www.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.pl



Copyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.