Religa: ponad 420 mln euro na ratownictwo medyczne i inwestycje

Ponad 420 mln euro zostanie przeznaczone w latach 2007-2013 na ratownictwo medyczne i inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym - poinformował na konferencji prasowej minister zdrowia Zbigniew Religa.
Pieniądze będą pochodziły w większości z unijnego programu operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko". W środę podpisane zostało porozumienie między ministrem rozwoju regionalnego (który pełni funkcję instytucji zarządzającej programem) oraz ministerstwem zdrowia.

Religa wyjaśnił, że 420 mln 575 tys. euro to łączna suma funduszy unijnych i wkładu krajowego. Blisko 350 mln euro będzie pochodziło z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego. 160 mln euro zostanie przeznaczone na ratownictwo medyczne, zaś 189 mln euro - na rozwój infrastruktury. Z tych pieniędzy sfinansowane zostaną m.in. przebudowa i modernizacja obiektów infrastruktury ratownictwa medycznego, modernizacja baz lotniczych pogotowia ratunkowego, adaptacja lądowisk dla helikopterów, budowa i wyposażenie wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego.

Pieniądze trafią do publicznych zakładów opieki zdrowotnej udzielających świadczeń zdrowotnych osobom w stanie zagrożenia życia lub zdrowia, posiadających szpitalne oddziały ratunkowe lub oddziały wyspecjalizowane w udzielaniu świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego w zakresie urazów, kardiologii inwazyjnej, udarów. Beneficjentami funduszy będą również m.in. niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej spełniające odpowiednie kryteria oraz kolumny transportu sanitarnego.

Z kolei pieniądze przeznaczone na rozwój infrastruktury będą przeznaczone m.in. na modernizację i przebudowę obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym, aby dostosować je do wymogów unijnych, zakup nowego sprzętu służącego do diagnostyki. Środki trafią m.in. do ZOZ-ów, dla których podmiotami tworzącymi są minister lub centralny organ administracji publicznej, a także publiczna uczelnia medyczna.

Religa zaznaczył, że pieniądze będą rozdzielane w drodze konkursów.

Minister podkreślił, że z programu "Infrastruktura i Środowisko" zaledwie 1 proc. został przeznaczony na zdrowie, zaś np. na transport - 71 proc., ochronę środowiska -18 proc., energetykę - 6 proc., kulturę oraz szkolnictwo wyższe - po 2 proc. - Ponad 420 mln euro, to pieniądze za które można zrobić wiele dobrego" - powiedział Religa. Dodał, że fundusze te nie pokryją wszystkich potrzeb instytucji ponadregionalnych np. centrów onkologii, jednak pozwolą w istotny sposób je zmodernizować.

Wyraził nadzieję, że gdy inne resorty nie wykorzystają przeznaczonych dla nich środków unijnych, te pieniądze zostaną przesunięte do sektora ochrony zdrowia.

Jak powiedział dyrektor departamentu funduszy strukturalnych i programów pomocowych w MZ Wojciech Chruściel, program operacyjny "Infrastruktura i Środowisko" jest w trakcie akceptacji przez Komisję Europejską. Ostateczne decyzje co do podziału środków mają zapaść prawdopodobnie w sierpniu.

Minister Religa pytany przez dziennikarzy o przetarg na zakup śmigłowców dla lotniczego pogotowia ratunkowego, odparł, że premier przychyla się do tego, aby resort dokonał zakupu oddzielnie, a nie wspólnie z resortem obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji. Religa podkreślił, że wspólny zakup mógłby spowodować roczne opóźnienie w realizacji przetargu.

Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.