Polska nagroda dla kardynała Lustigera

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierz Ujazdowski wręczy w sobotę nagrodę Jana Nowaka-Jeziorańskiego kardynałowi Jeanowi-Marie Lustigerowi. Uroczystość odbędzie się w Maison Medicale Jeanne Garnier w Paryżu.

Nagroda wręczana jest co roku osobie lub instytucji i honoruje "myślenie o państwie jako o dobru wspólnym".

Tegoroczny laurteat - Jean-Marie Lustiger urodził się w 1926 w Paryżu, w rodzinie żydowskiej, która wyemigrowała z Polski na początku XX wieku. W okresie okupacji niemieckiej rodzice przyszłego kardynała zostali wywiezieni do obozu koncentracyjnego, matka zmarła w Auschwitz. Lustiger znalazł schronienie u rodziny katolickiej w Orleanie i sam przyjął religię katolicką. Po wojnie studiował literaturę na Sorbonie oraz w Seminarium duchownym. W 1954 otrzymał święcenia kapłańskie.
 
Od początku kapłaństwa Lustiger czynił wysiłki, by w zlaicyzowanej Francji przywrócić wiarę. Jeszcze jako ksiądz napisał memorandum do arcybiskupa Paryża, w którym zaproponował, aby kościół zamiast władzą zajął się intelektualistami i ludźmi kultury, tak aby oni mogli pociągnąć za sobą innych. W 1979 został mianowany biskupem ordynariuszem Orleanu, a 2 lata później został arcybiskupem Paryża.

W 1983 roku papież Jan Paweł II wyniósł Lustigera do godności kardynalskiej. Był bliskim współpracownikiem papieża-Polaka, wielokrotnie pełnił funkcje jego osobistego wysłannika i doradcy, a także towarzyszył licznym papieskim podróżom. Jest zwolennikiem dialogu chrześcijaństwa z judaizmem, a antysemityzm określa mianem "antyteizmu".

Nagroda Jana Nowaka-Jeziorańskiego została ustanowiona w 2004 roku przez patrona wyróżnienia, miasto Wrocław, Kolegium Europy Wschodniej, Uniwersytet Wrocławski i Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Nagroda wręczana jest każdego roku dla upamiętnienia święta Ossolineum oraz rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku. Dotychczasowymi laureatami nagrody byli Tadeusz Mazowiecki i George Bush senior.

Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.