PFRON: 4 programy rehabilitacji społecznej i zawodowej

Cztery nowe programy z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej przedstawił w sobotę na konferencji prasowej w Zielonej Górze prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), Ryszard Wijas. Są to: "Sprawny dojazd", "Partner III", "Uczeń na wsi" i "Trener pracy". Programy ruszą w tym roku.

Szef PFRON zapowiedział również, że pieniądze funduszu będą wykorzystywane lepiej niż dotychczas, przede wszystkim trafią do potrzebujących i nie będą blokowane przez "urzędników bawiących się w psa ogrodnika".

Jak wyjaśnił prezes Ryszard Wijas, program "Sprawny dojazd" zakłada pomoc w nabyciu przez osoby niepełnosprawne samochodu osobowego oraz pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii "B". Inicjatywa ta jest programem pilotażowym.
 
Niepełnosprawni będą mogli liczyć na dofinansowanie z PFRON zakupu auta, zakupu oprzyrządowanego samochodu, dofinansowania kosztów uzyskania prawa jazdy. Kwota dofinansowania zależy od dochodów brutto przypadających na jednego członka rodziny wnioskodawcy i jest wyznaczana dla każdego zainteresowanego zgodnie z algorytmem znajdującym się w procedurach realizacji programu.

Kolejny program uruchomiony w tym roku przez PFRON to "Partner III". Zakłada on wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe.

"Uczeń na wsi" - następna inicjatywa funduszu przewiduje pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie.

Program ma celu m.in. poprawę warunków kształcenia się osób niepełnosprawnych, umożliwienie im uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej. Program zakłada również likwidację barier transportowych.

W praktyce oznacza to, że niepełnosprawni uczniowie będą mogli liczyć na dofinansowanie np. dojazdów do szkoły czy też zakwaterowania w internacie - do 2 tys. złotych w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum, do 3 tys. w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej - w ciągu roku.

Gminom PFRON dofinansuje natomiast zakup mikrobusów (do 9 miejsc) - nie więcej niż 100 tys. złotych i autobusów - nie więcej jak 200 tys. złotych. Program "Uczeń na wsi" ruszy 1 września 2007 roku.

Czwartym przedstawionym w sobotę programem PFRON jest "Trener pracy". Zakłada on zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych, czyli zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osoby niepełnosprawnej wymagającej podczas wykonywania swoich obowiązków pomocy innych osób. Osobą pomagającą ma być wspomniany trener.

Jego obowiązkiem będzie roztoczenie opieki nad niepełnosprawnym w jego miejscu pracy. Pracodawca otrzyma zwrot kosztów poniesionych na zatrudnienie trenera. Dofinansowanie wynagrodzenia trenera nie będzie mogło przekroczyć trzykrotności najniższego wynagrodzenia za każdego zatrudnionego w miesiącu trenera.

Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.