Olimpiada Senior Fit Cegłów 2019

Aktywnie – Zdrowo – Sportowo- tak będzie! Zapraszamy do udziału w wydarzeniu rekreacyjno- sportowym oraz artystycznym pt. Olimpiada Senior Fit Cegłów 2019 , która odbędzie się w dniu 21 września (sobota) na terenach stadionu sportowego i Hali Widowiskowo Sportowej w Cegłowie w godzinach 9.30 -15.00. Organizatorem wydarzenia jest Uniwersytet Drugiego i Trzeciego Wieku w Cegłowie k. Mińska Mazowieckiego. Cały program skierowany jest do Seniorów (osób 55+) z Mazowsza. Udział w imprezie, wszystkich konkurencjach i atrakcjach jest bezpłatny.
Celem organizacji imprezy jest upowszechnianie sportu i rekreacji wśród seniorów; tworzenie warunków dla aktywności fizycznej seniorów; podniesienie sprawności fizycznej osób starszych, promocja zdrowego stylu życia, podniesienie jakości życia – aspekt integracji społecznej, rozszerzenie możliwości kontaktu z rówieśnikami.
Jednym z punktów proramu będzie Scena dla Seniora – zabawy i konkursy z wodzirejem – wspólne tańce, pokazy i występy z zakresu sportu, rekreacji ruchowej, kultury i rozrywki prezentowane przez poszczególne kluby seniora, Uniwersytety Trzeciego Wieku itp. Kolejna atrakcja to Miasteczko Zdrowego Seniora, bezpłatne porady medyczne i pomiar ciśnienia tętniczego, bezpłatne badanie wzroku, pokazy i nauka udzielania pierwszej pomocy oraz ratownictwa medycznego certyfikowany kurs udzielania pierwszej pomocy – uczestnicy otrzymają świadectwa ukończenia kursu.
Każdy uczestnik przy wejściu na imprezę otrzyma pakiet startowy: koszulka, woda, smycz. Podczas imprezy wydawana będzie kiełbasa z grilla oraz drobny poczęstunek, kawa i herbata. Organizator zapewnia opiekę medyczną. Uczestnicy imprezy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Seniorzy dojeżdżają na własny koszt.

Zgłoszenia do pokazów i występów prosimy przekazać na karcie zgłoszenia (w załączeniu) w wersji elektronicznej do 18 września 2019 r. na adres e- mail: kkz@ceglow.pl
Informacje: Gminna Biblioteka Publiczna Kulturoteka w Cegłowie, ul. Piłsudskiego 39
tel. 881 405 491 w godz. 10.00 -18.00.Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.