NABÓR DO GRUPY TEATRU WARSZAWA 50+

Obecnie cały czas trwa nabór do grupy Teatru Warszawa 50+, którego to członkami są amatorzy miłujący się w teatrze, sztuce scenicznej i grze aktorskiej. Grupę tę prowadzą i ćwiczą profesjonalni twórcy z TEATRU ME/ST z Warszawy: Magdalena Engelmajer i Szymon Turkiewicz.

Program zajęć artystycznych skierowany jest do wszystkich chętnych, powyżej pięćdziesiątego roku życia, którzy lubują się w teatrze oraz pragną wypełnić swój wolny czas zajęciami rozwijającymi ich zainteresowania. Osoby te mają okazję kształtować swoją wrażliwość na sztukę , poprzez udział w intensywnych warsztatach aktorskich, dramatopisarskich oraz muzycznych. Celem kilkumiesięcznych spotkań jest stworzenie amatorskiego spektaklu teatralnego, który w późniejszym czasie jest wielokrotnie przedstawiany na warszawskich scenach niejednego teatru.
Repertuar Teatru Warszawa 50+ zawiera trzy spektakle:
- „Turnus Kreatywnego Seniora" (premiera 2015),
- „Krzyżówka Życia" (premiera 2016),
- „BAJA" (premiera 2017).

Udział w spotkaniach nad nowym widowiskiem, należy potwierdzić, przesyłając krótką notkę na swój temat, opisując swoje zainteresowania i hobby na adres E- mail: teatr.warszawa.plus50@gmail.com. Spotkania grupy odbywają się w Warsztacie Warszawskim przy pl. Konstytucji 4.

Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.