Mieszkańcy oraz ich bliscy ocenili Domy opieki ORPEA Polska w corocznej Ankiecie Oceny Usług

Blisko 97% uczestników badania jakości usług poleciłoby Dom opieki ORPEA Rezydencje swojej rodzinie i znajomym oraz zgodziło się ze sformułowaniem: „Ufam, że Dom opieki zadba o mnie / moją bliską osobę” – wynika z Badania satysfakcji, które odbyło się w IV kwartale 2022 r. we wszystkich domach opieki Grupy ORPEA na świecie. 

Najczęstsze powody rekomendacji Domów opieki ORPEA Polska to:
 
• ogólne zadowolenie ze świadczonych usług
• jakość i ciągłość opieki medycznej
• przyjemne i spokojne otoczenie
• słuchanie, zaangażowanie, życzliwość personelu

„Tak wysoki wskaźnik rekomendacji potwierdza skuteczność prowadzonych przez nas intensywnych szkoleń wewnętrznych kierowanych do zespołów, podczas których skupiamy się na jakości świadczonych usług, bezpieczeństwie mieszkańców i budowaniu zrównoważonych relacji międzyludzkich. Wyniki pokazują również, że poprawiliśmy obszary, które uczestnicy uznali za wymagające doskonalenia w Badaniu przeprowadzonym rok wcześniej. Wśród nich znalazł się wtedy obszar Recepcja, który w 2022 roku osiągnął najwyższy ogólny wskaźnik zadowolenia. Pozytywne zmiany widać też w ocenie Aktywności (jakość, dostępność, różnorodność). Nasz plan działania na 2023 r. przewiduje kolejne etapy wdrożeń w zakresie doskonalenia tego kryterium. Muszę podkreślić jeszcze jedną ważną zmianę - swoją opinię w Ankiecie za rok 2022 wyraziło ponad 50% więcej respondentów niż w roku 2021. Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom i rodzinom za zaangażowanie, poświęcony czas i chęć włączania się w tworzenie naszych Rezydencji – wyjątkowych miejsc do życia” – powiedziała Beata Leszczyńska, Prezes Zarządu ORPEA Polska.

Ankieta Oceny Usług obejmowała pytania o poziom zadowolenia z następujących obszarów:
 
    • Recepcja: profesjonalizm i życzliwość, jakość udzielanych informacji
    • Dom opieki: stan utrzymania i czystość obiektu, przystosowanie do potrzeb mieszkańców
    • Dostosowanie infrastruktury: oznakowanie/funkcjonalność, miejsca odpoczynku, otoczenie
    • Personel: uprzejmość, dostępność, umiejętności, pomoc w przemieszczaniu się
    • Opieka: jakość, komunikacja, dostępność
    • Aktywność: atrakcyjność animacji i wydarzeń, aktywności na świeżym powietrzu
    • Posiłki: jakość, różnorodność, pomoc w spożywaniu, menu świąteczne/okolicznościowe
    • Pokój: czystość, dostosowanie do potrzeb mieszkańca, respektowanie prywatności
    • Informacje: dostępność zespołu kierowniczego, dostępność informacji o aktywnościach, wyjaśnienie zasad pobytu

W pytaniach zamkniętych ankietowani ocenili każdy obszar w 4-stopniowej skali: bardzo dobry, dobry, dostateczny i niedostateczny. Najwyższy ogólny wskaźnik zadowolenia otrzymały obszary:

• RECEPCJA: profesjonalizm, życzliwość, jakość udzielanych informacji, zainteresowanie
i uwaga okazywana rodzinie
• DOM OPIEKI: stan utrzymania, czystość, przystosowanie do potrzeb mieszkańców
• DOSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY: oznaczenia, miejsca na odpoczynek podczas przemieszczania się po Domu, otoczenie sprzyjające spacerom
• PERSONEL: uprzejmość, dostępność, chęć wysłuchania, umiejętności i kompetencje
• OPIEKA: jakość, komunikacja, reakcja i postępowanie w trudnych sytuacjach

O NAS

ORPEA Polska działa od 2001 roku. Jest liderem stacjonarnej opieki długoterminowej. Oferuje prawie 1500 miejsc w nowoczesnych Domach opieki dla seniorów (pod marką ORPEA Rezydencje) i Klinikach rehabilitacyjnych, specjalizujących się w rehabilitacji neurologicznej, ogólnoustrojowej i kardiologicznej (pod marką CLINEA). Domy i kliniki są zlokalizowane na Mazowszu, w Chorzowie i we Wrocławiu, gdzie poza domem opieki funkcjonują Mieszkania dla Seniorów (formuła assisted living) oraz Centrum Alzheimera.
W Domach mieszkają seniorzy, którzy ze względu na wiek i stan zdrowia wymagają codziennego wsparcia i całodobowej opieki oraz osoby, które zakończyły pobyt w szpitalu po przebytej chorobie lub operacji, ale nie są jeszcze gotowe, by funkcjonować samodzielnie. Wśród podopiecznych są także osoby dotknięte tzw. chorobami otępiennymi (demencja) w przebiegu głównie choroby Alzheimera
i Parkinsona. O zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców i pacjentów dba ponad 1200-osobowy zespół (pielęgniarki i opiekunki, fizjoterapeuci, lekarze, terapeuci zajęciowi, logopedzi i psycholodzy, personel pomocniczy i administracyjny). ORPEA Polska oferuje opiekę na oddziałach rehabilitacyjnych oraz w ośrodkach opiekuńczo-leczniczych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia lub w formie komercyjnej.  Firma jest częścią największej w Europie sieci domów opieki i klinik rehabilitacyjnych ORPEA, obecnej w branży od 1989 roku.
autor: ORPEA POLSKA Sp. z o.o.

Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.