Mazowiecka sportowa SENIORIADA 2023 w MROZACH

Już w sobotę 9 września 2023 r. zapraszamy na obiekty GOSiR na VI Mazowiecką Sportową Senioriadę. Honorowy Patronat nad imprezą objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Burmistrz Mrozów Dariusz Jaszczuk. Uroczyste otwarcie Seniorady o godz. 10:00 w hali sportowej przy ul. Licealnej 7. Organizatorem zawodów jest Mazowieckie TKKF, a zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika
Organizator Mazowieckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
Współorganizator Miasto i Gmina Mrozy

Miejsce: Hala sportowa Mrozy, ul. Licealna 7
Termin: 9 września 2023 godz.10.00 – 15.00
Uczestnicy - mazowieccy seniorzy (55+)

Celem organizacji imprezy jest upowszechnianie sportu i rekreacji wśród seniorów; tworzenie warunków dla aktywności fizycznej seniorów; podniesienie sprawności fizycznej osób starszych, promocja zdrowego stylu życia, podniesienie jakości życia - aspekt integracji społecznej oraz rozszerzenie możliwości kontaktu z rówieśnikami.

Dyscypliny sportowe w 3 kategoriach wiekowych:
1. 55 - 65 lat,
2. 66 – 70 lat,
3. powyżej 70 roku życia.

Dziedziny sportowe:
Strzelectwo (broń pneumatyczna)
Ergometry wioślarskie
Bieg na dystansie 40 m
Pchnięcie kulą: 2 kg kobiety, 4 kg mężczyźni
Skok w dal z miejsca,
Łucznictwo,
Klasyfikacja indywidualna kobiet i mężczyzn
Nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii - medale i upominki
Turnieje w kategorii open kobiet i mężczyzn
Turniej tenisa stołowego – hala sportowa ul. Licealna 7
Turniej tenisa ziemnego - Stadion sportowy Mrozy, ul. Tartaczna 4
Konkurencje rekreacyjne dla każdego:
Dart
Rzucanka woreczkami
Strzelanie z broni ASG
Rzuty piłką do kosza
Gra planszowa Memory
Zajęcia z instruktorem - każdy może uczestniczyć:
Nordic Walking– Krzysztof Człapski – Mistrz Polski Nordic Walking
Scena dla Seniora - zabawy i konkursy z wodzirejem - wspólne tańce, pokazy i występy z zakresu sportu, rekreacji ruchowej, kultury i rozrywki prezentowane przez poszczególne kluby seniora, Uniwersytety Trzeciego Wieku, Ośrodki Sportu i Rekreacji itp.
Zgłoszenia do pokazów i występów prosimy przekazać na karcie zgłoszenia (w załączeniu) w wersji elektronicznej do 1 września 2023 r. na adres e- mail: tkkfmazowieckie@o2.pl

Każdy uczestnik przy wejściu na imprezę otrzyma pakiet startowy: plecak, koszulka, kubek,czapka, woda. Podczas imprezy wydawana będzie bezpłatnie kiełbasa z grilla.
Organizator zapewnia opiekę medyczną. Uczestnicy imprezy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Udział w imprezie bezpłatny. Uczestnicy dojeżdżają na własny koszt.

Informacje: Mazowieckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej www.tkkf-mazowieckie.pl
e-mail:tkkfmazowieckie@o2.pl tel.22 834 76 98 w godz:12.00-16.00, 602 742 519 w godz.10.00-16.00

Ze względów organizacyjnych prosimy o podanie w terminie
do dnia 1 września 2023 r. na adres e- mail: tkkfmazowieckie@o2.pl wstępnej liczby osób z Państwa placówki zainteresowanych udziałem w imprezie.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu imprezy.Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.