ŁÓDZKIE CENTRUM POSTCOVIDOWE VS SKUTKI COVID

Każdy przypadek COVID-19 ma indywidualny przebieg. U większości zarażonych osób rozwiną się objawy o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu. Takie osoby wyzdrowieją bez konieczności hospitalizacji, inne zaś, osoby starsze, chore, o niskiej odporności, mogą chorobę przejść o wiele ciężej, a często też odczuwać jej skutki przez długi czas. Aby pomóc dojść do pełni sił po chorobie, pojawiają się różnego rodzaju projekty, które mają zapobiec dalszym powikłaniom. Jednym z nich jest „Regionalny program rehabilitacji dla mieszkańców województwa łódzkiego po przebytej chorobie COVID-19”, kierowany do osób pracujących lub deklarujących chęć powrotu do pracy, po przebytej chorobie Covid -19, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.


W ŁÓDZKIM CENTRUM POSTCOVIDOWYM koordynowane są działania, które zapewniają szybki dostęp do rehabilitacji postcovidowej i konsultacji: internistycznej, kardiologicznej, neurologicznej, pulmonologicznej oraz badań specjalistycznych. Każdy z uczestników projektu korzysta z rehabilitacji ukierunkowanej na podniesienie wydolności po przebytej chorobie COVID-19.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z konsultantami pod nr. telefonu : 505 511 566 ,
e-mail: lcp@wompcpl.eu oraz projekty@wompcpl.eu
Niniejszy program jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, finansowany jest ze  środków  Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podstawowe informacje o projekcie „Regionalny program rehabilitacji dla mieszkańców województwa łódzkiego po przebytej chorobie COVID-19 „ŁÓDZKIE CENTRUM POSTCOVIDOWE” dostępne są na stronie www.wompcpl.eu oraz w biurze lidera projektu Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy- Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi ul. Aleksandrowska 61/63, 91-205 Łódź pok. 410,411, 512. Partnerem w projekcie jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED.KONTAKT:
Łódzkie Centrum Postcovidowe 
tel. 42 27 21 914, kom. 505 511 566

Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.