Liga Ochrony Przyrody ma 80 lat

9 stycznia mija 80-ta rocznica utworzenia w Polsce Ligi Ochrony Przyrody, jednej z najstarszych tego typu organizacji w Europie. Jej symbolem jest żubr, zwierzę uratowane od zagłady po pierwszej wojnie światowej.
Stowarzyszenie założyli w 1928 roku wybitni naukowcy i działacze ochrony przyrody, wśród nich: Walery Goetel, Jan Gwalbert Gawlikowski i Mieczysław Limanowski.

Członkowie LOP są znani z uczestnictwa w akcjach sadzenia drzew, Międzynarodowego Tygodnia Czystości Wód, Dni Ochrony Przyrody, a także Sprzątania Świata. Liga organizowała kampanię "Anty-PET", skierowaną przeciwko stosowaniu plastykowych opakowań. Z inicjatywy LOP powstało w Warszawie Europejskie Centrum Działań Ekologicznych Młodzieży i działa Powszechny Uniwersytet Wiedzy Ekologicznej. Do osiągnięć Ligi można zaliczyć raporty o stanie przyrody i środowiska w Polsce, publikowane od 1981 roku. Sukcesem LOP był też zakaz importu odpadów do Polski, wprowadzony w wyniku dwuletniej akcji protestacyjnej Ligi. Zostały też zrealizowane wnioski LOP o utworzenie resortu ochrony środowiska i powołanie sejmowej komisji ochrony środowiska. Ponadto Liga wspierała tworzenie nowych parków krajobrazowych oraz powołanie Banku Ochrony Środowiska.

Liga Ochrony Przyrody została odznaczona krzyżem "Polonia Restituta".

Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.