Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Krakowskie „Miejsca przyjazne Seniorom”

"Miejsca przyjazne Seniorom" to hasło ósmej już edycji akcji społecznej z myślą o najstarszych mieszkańcach Krakowa. Po raz kolejny organizatorami są: województwo małopolskie oraz gmina miejska Kraków. Przedsięwzięcie ma na celu promocję miejsc przyjaznych Seniorom, w których chętnie i często spędzają czas. Miejsca te oznaczane będą widocznym znakiem, co będzie je wyróżniać spośród innych placówek czy instytucji. Kwalifikują się do nich: sklepy, apteki, kawiarnie, instytucje kulturalne, edukacyjne, rekreacyjne, medyczne, użyteczności publicznej i inne. Chodzi również o wyróżnienie miejsc, które są najczęściej odwiedzane przez starszą część społeczności- gdzie Seniorzy czują się dobrze, swobodnie. Celem jest  też współtworzenie na terenie miasta Krakowa przestrzeni, która wpływając na dobre samopoczucie Seniorów, będzie wyrazem wspólnej troski samorządów i pozostałych mieszkańców wobec środowiska osób starszych, a także pomoże im w realizowaniu codziennych potrzeb. Szansę na uzyskanie miana „Miejsca przyjaznego Seniorom” mają podmioty, które potrafią godnie traktować i obsługiwać osoby starsze, a których oferta jest adekwatna do potrzeb starszych mieszkańców poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy.

W VIII edycji akcji zgłoszenia mogą składać:
instytucje,
firmy,
organizacje,
urzędy,
osoby fizyczne (grupa przynajmniej 10 osób), które mogą zarekomendować wybrane miejsce (posiadające pisemną zgodę dyrektora, kierownika zgłaszanego miejsca na otrzymanie certyfikatu).

Aspirować do certyfikatu mogą również inne instytucje, które:
posiadają ofertę specjalnie skierowaną do osób starszych,
utrzymują i rozbudowują ofertę,
potrafią dotrzeć do jak najszerszego grona seniorów z ofertą,
realizują zniżki i rabaty dla seniorów,
posiadają architekturę, wyposażenie powierzchni użytkowej dostosowane do potrzeb osób  starszych,
są otwarci na potrzeby osób starszych i wychodzą na przeciw ich oczekiwaniom,
są miejscem, do którego często uczęszczają osoby starsze, przy jednoczesnym dostępie dla wszystkich grup wiekowych.

Formularz zgłoszeniowy powinien zostać złożony do dnia 31 lipca 2018 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, lub przesłany na adres mailowy biuro@rops.krakow.pl, bądź listownie na adres ul. Piastowska 32, 30–070 Kraków, z dopiskiem: Akcja: „Miejsce przyjazne seniorom” (liczy się data stempla pocztowego).

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.