Konkurs dla studentów pielęgniarstwa rozstrzygnięty

Anna Kołodziej (Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie), Paulina Król (Warszawski Uniwersytet Medyczny), Patrycja Łysiak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) i Małgorzata Struzik (Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu) - to autorki najlepszych prezentacji dot. potrzeb i planu pielęgnacji osób starszych nadesłanych na konkurs Kierunek SENIOR! Jury doceniło oryginalne podejście do tematu i wartość merytoryczną prac. Wkrótce laureatki konkursu wyjadą do Paryża, gdzie odwiedzą m.in. nowoczesne ośrodki Grupy ORPEA.

„Jako lider stacjonarnej opieki długoterminowej w Polsce, zatrudniający ponad 170 pielęgniarek i pielęgniarzy, MEDI-system chce włączać studentów w proces budowania standardów w domach opieki. Konkurs to jeden z elementów naszych działań, skierowanych do studentów Pielęgniarstwa. Jeszcze podczas nauki mogą oni podjąć pracę w MEDI-system jako opiekunowie osób starszych, a po zakończeniu studiów awansować na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza. Gratuluję laureatkom konkursu, życząc owocnego i interesującego wyjazdu do stolicy Francji. A pielęgniarkom i pielęgniarzom z całej Polski składam serdeczne życzenia z okazji ich święta”- mówi Beata Leszczyńska, Prezes Zarządu MEDI-system.

Wspólnym mianownikiem prac konkursowych jest szeroka definicja słowa „opieka pielęgnacyjna”. W przypadku osób starszych ma być ona odpowiedzią zarówno na deficyty fizyczne (np. codzienna higiena, odżywianie, ograniczenia zdolności ruchowej, niski poziom samodzielności, konieczność aktywizacji, wielochorobowość), ale powinna również uwzględniać potrzeby psychiczne i społeczne – m.in. kontakt z ludźmi, możliwość realizacji pasji i praktyk religijnych, trudności w porozumiewaniu, które często prowadzą do poczucia osamotnienia, a w rezultacie obniżenia nastroju i złego samopoczucia.

„Opieka i pielęgnacja osób starszych jest wielkim wyzwaniem społecznym. Demografia jasno wskazuje, że ta grupa społeczna będzie się systematycznie zwiększać. Dlatego bardzo istotne jest przygotowanie społeczeństwa do zdrowego starzenia się, co powinno się rozpocząć jeszcze podczas aktywności zawodowej. Ważne, by każdy znalazł pasje, którym się będzie oddawał w późniejszym okresie oraz umiejętności i zainteresowania, dzięki którym będzie aktywnym członkiem społeczeństwa, umiejącym podejmować nowe wyzwania. Brak wychowania do zdrowej starości powoduje apatię, wycofanie się osób starszych, co utrudnia prowadzenie procesu aktywizacji, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji. Bardzo ważnym zagadnieniem jest przygotowanie młodego pokolenia do zrozumienia procesów jakie zachodzą w organizmie człowieka oraz do sprawowania opieki nad osobami starszymi w taki sposób, aby seniorzy czuli się akceptowani i potrzebni. Inicjatywa podjęta przez MEDI-system ma ogromne znaczenie społeczne ponieważ pobudza młode pokolenie przyszłych pielęgniarek – osób, które sprawują bezpośrednią opiekę nad osobami starszymi - do kreatywności i poszukiwania nowych rozwiązań. Gratuluję pomysłu. Dobrze gdyby inni brali z Was przykład”  – mówi zaproszona w skład Jury Maria Matusiak, Wiceprzewodnicząca Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.