Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

Wolontariat jako bezinteresowna potrzeba niesienia pomocy słabszym, chorym, niepełnosprawnym to wspaniała idea, która tak naprawdę może być propagowana przez każdego. W związku z tym,  już po raz siódmy, urząd Marszałka Województwa Mazowieckiego ogłasza konkurs pt:  :”Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Adresatami konkursu są mieszkańcy Mazowsza, a organizatorami oprócz urzędu Marszałka, Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego i Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie. Cele Konkursu są bardzo szczytne: zachęcanie do aktywności wolontariackiej, podkreślanie wagi jej roli, podniesienie prestiżu wolontariatu oraz szerzenie wiedzy na jego temat.

Co warte podkreślenia, rozwój wolontariatu na Mazowszu jest jednym z zadań wskazanych do realizacji w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r., a Konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” wprost przyczynia się do popularyzowania podejmowania aktywności wolontariackiej. Organizacja konkursu we współpracy z wieloma partnerami jest ponadto przejawem społecznej odpowiedzialności Urzędu oraz przykładem dobrej praktyki wskazywanej zarówno przez urząd marszałkowski, jak i Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu.
Konkurs jest etapem wojewódzkim konkursu ogólnopolskiego realizowanego przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce.

Wolontariat to piękna i bardzo ważna idea społeczna, która ściśle połączona z najważniejszymi wartościami tj. empatia, altruizm i solidarność, daje poczucie jedności wolontariusza i jego podopiecznego. Nie jest to praca zarobkowa- to po prostu potrzeba serca. Z drugiej zaś strony, ogromna wdzięczność osoby, która tej pomocy doświadczy. Doskonale wiedzą o tym wolontariusze – ludzie, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas i siły, po to aby nieść pomoc potrzebującym, biednym, chorym oraz chcą oddać się pracy w instytucjach i organizacji działających w wielu obszarach życia społecznego, gdzie ta pomoc jest najbardziej potrzebna. Niewiele potrzeba, aby dać szczęście drugiemu człowiekowi, wystarczy pomocna dłoń, czasami dobre słowo, a czasami sam uśmiech... Warto zatem promować tego typu postawy poprzez realne wsparcie konkursu.

Zgłoszenia można nadsyłać do dnia 2 października 2017 r.
Więcej informacji na stronie: www.dialog.mazovia.pl

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.