Konferencja "Technologie w opiece nad seniorami - rehabilitacja i sprzęt medyczny" w Warszawie

Wrzesień jako pierwszy miesiąc jesieni, symbolicznie już, należy do seniorów. W tym roku również nie zabraknie atrakcji, spotkań i imprez z myślą właśnie o starszym pokoleniu osób, które stanowi wciąż duży procent polskiego społeczeństwa. Jednym z ważniejszych wydarzeń będzie VI edycja konferencji naukowej pt. "Technologie w opiece nad seniorami - rehabilitacja i sprzęt medyczny". Odbędzie się ona 26 września 2019 r. (czwartek) w Warszawie w hotelu San Gate przy ul. 17 stycznia 32. Rozpoczęcie ma nastąpić o godz. 9:30 i potrwa do ok. 14:30. Podczas spotkania uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać wielu ciekawych prelekcji dotyczących rozmaitych tematów, jakże ważnych w prawidłowym funkcjonowaniu placówek opiekuńczych oraz ogólnie w opiece nad osobami starszymi.

Społeczeństwo na świecie, a tym samym również w Polsce coraz bardziej starzeje się. To niezwykle niepokojący trend, albowiem oznacza wiele rozmaitych wyzwań, z którymi nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia w aż tak dużej skali. Jak przewiduje Główny Urząd Statystyczny w 2035 roku osoby starsze będą stanowiły aż 20% Polaków. Aby odpowiednio przygotować się na to zjawisko oraz móc w sposób właściwy pomagać seniorom w coraz doskonalszym funkcjonowaniu w społeczeństwie, a tym bardziej w ich życiu codziennym, specjaliści znający obecne potrzeby seniorów cały czas dążą do opracowywania kolejnych, niezawodnych sprzętów i technik pomocnych osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. Podczas swoich prelekcji, zaproszeni goście przedstawią nowinki ze świata technologii i rehabilitacji. Całe spotkanie planowane jest z podziałem na dwie części tj. nowoczesne technologie jako element wsparcia w opiece nad seniorami i opieka nad seniorami w Polsce. Są to dwa główne nurty, które będą szczegółowo omawiane pod względem zagadnień tj.:
- systemy e-dokumentacji i zarządzania domem pomocy społecznej
- elektroniczna wymiana danych
- e-usługi
- e-zdrowie
- technologie cyfrowe
- rozwój świadczeń usług medycznych na odległość (telemedycyna)
- opaski monitorujące funkcje życiowe
- czujniki upadku
- sprzęt medyczny
- dostępność opieki geriatrycznej
- rola instytucji ochrony zdrowia w opiece nad seniorami
- ramy finansowe i prawne opieki nad seniorami
- formy opieki nad osobami starszymi
- rozwój profilaktyki i zachowań prozdrowotnych
- pomoc społeczna dla seniora
- innowacyjne sposoby na zdrowe starzenie się
- rehabilitacja.

W konferencji udział wezmą: przedstawiciele centrów aktywności seniora, urzędów miast i gmin, szpitali i przychodni; właściciele i osoby zarządzające domami opieki; personel medyczny; właściciele i osoby zarządzające firmami świadczącymi usługi opiekuńcze. Prezentowany będzie też sprzęt medyczny i inne niezbędne obecnie nowinki technologiczne dla seniorów. Idąc z duchem czasu, dzięki nowoczesnym urządzeniom możemy pomóc seniorom, a jednocześnie podnieść poziom świadczonych usług w domach opieki na rynku polskim. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

Portal i fundacja www.domyopieki.pl będzie jednym z prelegentów biorącym udział w konferencji.Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.