Konferencja "Technologie w opiece nad seniorami - rehabilitacja i sprzęt medyczny"

Zapraszamy do udziału w konferencji "Technologie w opiece nad seniorami - rehabilitacja i sprzęt medyczny", która odbędzie się już 4 lutego 2020 r. w Warszawie. Jak zawsze ideą spotkania jest wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, służących poprawie jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych.

Profesjonalna opieka nad seniorami zyskuje na znaczeniu i zaufaniu. Mimo iż, do tej pory funkcjonowało wiele ośrodków spokojnej starości i domów pomocy to dopiero od niedawna powstają ośrodki wyspecjalizowane gwarantujące osobom starszym pełen komfort zamieszkania, leczenia i rodzinną atmosferę w doskonałych warunkach. Profile ośrodków bywają zróżnicowane od ośrodków całodobowych przez ośrodki rehabilitacji i pobytu dziennego.
Do wzmocnienia systemu usług opiekuńczych nas osobami starszymi niezbędna jest nowoczesna technologia, której nowinki zostaną przedstawione podczas lutowej konferencji.
Grupą docelową spotkania są:
- przedstawiciele centrów aktywności seniora, urzędów miast i gmin, szpitali i przychodni
- właściciele i osoby zarządzające domami opieki
- właściciele i osoby zarządzające firmami świadczącymi usługi opiekuńcze
- personel medyczny

Tematyka konferencji jest dość szeroka i ciekawa. Podczas spotkania poruszane będą zagadnienia z zakresu:
1. Nowoczesne technologie jako element wsparcia w opiece nad seniorami
-systemy e-dokumentacji i zarządzania domem pomocy społecznej
-elektroniczna wymiana danych
-e-usługi
-e- zdrowie
-technologie cyfrowe
-rozwój świadczeń usług medycznych na odległość (telemedycyna)
-opaski monitorujące funkcje życiowe
-czujniki upadku
-sprzęt medyczny
oraz:
2. Opieka nad seniorami w Polsce
-dostępność opieki geriatrycznej
-rola instytucji ochrony zdrowia w opiece nad seniorami
-ramy finansowe i prawne opieki nad seniorami
-formy opieki nad osobami starszymi
-rozwój profilaktyki i zachowań prozdrowotnych
-pomoc społeczna dla seniora
-innowacyjne sposoby na zdrowe starzenie się
-rehabilitacja

Prelekcje poprowadzą m. in.:

• Dorota Kotowska - Dyrektor Zakładu Opieki i Rehabilitacji AKCEMED
• Zuzanna Grabusińska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Praga Południe
• Przemysław Wiśniewski - Prezes Fundacji ZACZYN, redaktor naczelny pisma "Polityka Senioralna"

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób. Firmy chcące wziąć udział w wydarzeniu prosimy o kontakt z Organizatorem.

Uczestnikom gwarantujemy: certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

Kontakt z Organizatorem:
Daria Biernacka
Tel: 531 375 811
e-mail: daria.biernacka@pirbinstytut.pl

Konferencja "Technologie w opiece nad seniorami - rehabilitacja i sprzęt medyczny"
4 luty 2020r., Warszawa

Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.