Komunikat o waloryzacji emerytur i rent

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r.o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, emerytury i renty podlegają okresowej waloryzacji.
Waloryzacja ma miejsce wówczas gdy wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych w okresie od roku kalendarzowego, w którym była ostatnio przeprowadzona waloryzacja wynosi co najmniej 105,0%.
Ostatnio waloryzacja została przeprowadzona 1 marca 2004 r. Wskaźnik cen towarów i usług w 2004 r. wyniósł tylko 103,5%, w związku z czym w ubiegłym roku waloryzacja nie została przeprowadzona.
Natomiast w roku 2005 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł ogółem 102,1%. Ogłosił to Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 16.01. 2006 r.
Tak więc w okresie od roku 2004, kiedy była przeprowadzona ostatnio waloryzacja, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi ogółem 105,7%.
Oznacza to, że zostały spełnione warunki do przeprowadzenia od 1 marca 2006r. waloryzacji wszystkich emerytur i rent przyznanych do końca lutego 2006r


Copyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.