Kluby Seniora przeciw starości

Społeczeństwo polskie, mimo zjawiska starzenia się, w swojej aktywności nie pozostaje próżne. Oprócz dużej wagi, którą przywiązuje się obecnie do polityki pro- rodzinnej i zjawiska prokreacji, dbając o przyrost naturalny i stwarzając ku temu warunki, Polacy starszej generacji również nie poprzestają na biernym trybie życia. Wręcz przeciwnie- generują oni wśród swojej grupy wiekowej nowe trendy i możliwości aktywnego i przyjemnego spędzania czasu, wspólnie, wykluczając przy tym przykre poczucie samotności.

Kluby Seniora to niezależne i samodzielnie działające związki, zrzeszające Polaków w wieku poprodukcyjnym. Uczestnictwo w nich jest dobrowolne i niezobowiązujące. Ich głównym zadaniem jest zmiana wizerunku Seniora, jako osoby starej, niepotrzebnej, odrzuconej przez resztę społeczeństwa. Najważniejszą jednak rolą tej niedawno powstałej instytucji jest przełamywanie barier, związanych z samotnością oraz izolacji osób starszych w dzisiejszym świecie. Wszystko po to, aby Senior czuł się komfortowo i jesień swojego życia spędził miło, aktywnie i w gronie innych. Spotkania klubów Seniora to czyta forma wspierania i zaspokajania wielu potrzeb osób starszych. Priorytetem jest tu zaspokojenie potrzeby bycia potrzebnym. Kierując się nadal jeszcze często występującym stereotypem STAROŚCI, jawi się przykry obraz osoby w sędziwym wieku, ze zmarszczkami na twarzy, nieproduktywnej, często schorowanej i marudnej. Kluby Seniora są swoistym tworem, który stara się ten utarty stereotyp obalić.

Poprzez swoje cele, Kluby Seniora nadają sobie charakteru wspólnoty, jedności i wsparcia. Punktem zaczepienia jest tu, ta sama grupa docelowa osób, dla których owa instytucja została powołana. Jej cele są naprawdę szczytne. Szeroko pojęta aktywizacja i integracja osób starszych to bardzo ważne aspekty w życiu każdego człowieka- nie tylko Seniora. Jest to ściśle związane z tworzeniem nowych więzi społecznych, dzieleniem ze sobą tych samych lub podobnych trosk i problemów, poczuciem braku osamotnienia.

Kluby SENIORA to też zapobieganie rosnącej przepaści między starszym a młodszym pokoleniem. Niekiedy różnica pokoleń jest bardzo zauważalna. Wynika to z różnych systemów wartości, warunków gospodarczych i społecznych oraz bagażu doświadczeń.

Wiele Klubów Seniora prowadzi zajęcia mające na celu poprawienie kondycji psychofizycznej poprzez:
- rehabilitację ruchową,
- wycieczki,
- zabawy taneczne usprawniające i integracyjne,
- spotkania pozwalające zaprezentować własne zdolności,
- wspólne wyjścia do kina, muzeum czy teatru.

Kluby Seniora to też miejsca spotkań osób starszych niejednokrotnie odrzuconych przez najbliższych. Odrzucenie często niestety pojawia się w skutek różnic międzypokoleniowych, których ciężko się wyzbyć.
To osoby często samotne i zmęczone nieporozumieniami z rodziną. W takich domowych warunkach nie mogą funkcjonować tak, jak tego chcą.

W klubie mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania i razem z ludźmi w podobnym wieku spędzać czas. Spotkania w klubie są dobrym sposobem na poznanie nowych i ciekawych ludzi.

Członkowie klubu płacą zazwyczaj symboliczną składkę by pokryć podstawowe koszty organizacyjne. Podobno tego rodzaju integracje korzystnie wpływają na psychikę osób starszych i zwalnia procesy starzenia.

Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.