Jak ulżyć w bólu?

Ból w wieku starszym zawsze jest bardziej dotkliwy, niż ten, w wieku młodzieńczym. Wynika to z mniejszej odporności na ból oraz bardziej zaawansowanych stadiów chorobowym np. w stanach nowotworowych czy chorobach o podłożu geriatrycznym.

Ból musi być leczony i nie może być bagatelizowany, a szczególnie u osób po 60- tym roku życia, gdzie dotkliwy i długotrwały ból zwiększa podatność na zawały serca, udary mózgu czy wywołuje inne, patologiczne stany w organizmie. Leczenie bólu u seniorów jest z natury dużo trudniejsze niż leczenie tegoż zjawiska patogenne u osób młodych i w sile wieku, dzieje się tak z dwóch podstawowych przyczyn. Pierwsza dotyczy mniejszej wydolności organizmu do wydalenia leków przeciwbólowych, drugi czynnik, ten poważniejszy, jest związany z schorzeniami seniora, które znacznie zubożają pole manewru terapii antybólowej. Przy bólu o zdecydowanie niskim lub średnim natężeniu taki problem jest jeszcze do rozwiązania, jednak ból silny i bardzo silny oraz ból przewlekły, uporczywy, paraliżujący i upośledzający normalne funkcjonowanie jest trudny do leczenia, gdy senior choruje na schorzenia serca, ma problemy neurologiczne czy zmiany miażdżycowe. Również otyłość osób w wieku podeszłym skutecznie zaburza pracę nad minimalizacją bólu. Farmakologia antybólowa u seniorów powinna być, zatem dostosowana do ich wieku i stanu zdrowia. U osób w miarę zdrowych można stosować ogólnodostępne leki przeciwbólowe w postaci czopków czy zastrzyków należy pamiętać, że chronimy żołądek i jelita naszego seniora, więc nie faszerujemy go tabletami, gdyż zazwyczaj dodatkowo niszczymy jego układ trawienny. W przypadku leczenia bólu o dużym i bardzo dużym nasileniu należy zawsze kontaktować się z lekarzem anestezjologiem, który jest specjalistą od dawkowania tego typu leków przeciwbólowych dla osób cierpiących na bóle silne i przewlekłe. Tutaj leczenie jest trudne i wymagania szczegółowego wywiadu farmakologiczno- medycznego, gdyż zazwyczaj ów senior zażywa już jakieś leki, które w połączeniu z ciężkimi lekami przeciwbólowymi mogłyby wywołać reakcję alergiczne, wstrząs toksyczny itp.
Ból silny i bardzo silny wymaga użycia radykalnych środków przeciwbólowych, których skąd bywa zdradliwy dla laika, który ma zamiar stosować je na własną rękę?

Terapia antybólowa ma za zdanie usprawnić życie seniora, które ma być wolne od bólu i obawy przed jego wystąpieniem. W żadnym wypadku nie należy podawać mu leków bez konsultacji z lekarzem, chociażby pierwszego kontaktu.

Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.