Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Innowacyjne produkty i usługi związane z potrzebami seniorów

Innowacyjne produkty i usługi związane z potrzebami seniorów to szansa biznesowa i pole do popisu dla małych i średnich firm. Srebrna gospodarka (ang. Silver economy), a w szczególności rozwijający się rynek produktów i usług dla osób starszych, coraz mocniej przyciąga uwagę nie tylko środowiska biznesu i przedsiębiorców, ale także decydentów odpowiedzialnych za politykę senioralną, samorządów lokalnych i organizacji społecznych. Powody są oczywiste: do roku 2060 co trzeci Europejczyk będzie miał ponad 65 lat.

”Starzejące się społeczeństwo to nie wyłącznie problem, jak do tej pory oceniano, ale przede wszystkim szansa na wzrost społeczno-gospodarczy dający się przeliczyć na miliardy euro rocznie oraz miliony nowych miejsc pracy. W Polsce, a także w naszym regionie w Małopolsce, odsetek starszych osób stale rośnie i według danych GUS w połowie XXI wieku 30 proc. mieszkańców kraju będzie miało skończone 65 lat” – podkreśla Łukasz Smółka Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.
Demograficzne zmiany przynoszą jednak nowe możliwości, które obserwować będzie można już w następnych, nie tak odległych latach, przede wszystkim za sprawą niezwykle dynamicznego rozwoju nowych technologii wykorzystywanych w innowacyjnych produktach i usługach opieki domowej osób starszych (ang. home care).

”Małopolska wraz z 10-cioma partnerami z Europy Środkowej w ramach projektu “Hocare2.0” podejmuje działania związane z długoterminową opieką domową osób starszych z oraz ze wsparciem seniorów w środowisku ich zamieszkania. Model opieki domowej zmienia się z powodu postępu technologicznego, stwarzając nowe możliwości dla seniorów i ich opiekunów. Zaawansowane technologie ICT, które wykorzystywane są w rozwiązaniach dedykowanych opiece domowej, ułatwiają codzienne funkcjonowanie osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, zwiększając komfort ich życia, a często także przyspieszając proces rekonwalescencji.” – uważa Aneta Widak z Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego, realizującego projekt z ramienia Województwa Małopolskiego.

Potrzeba zaangażowania seniorów

Projekt Hocare2.0 ma na celu wspieranie rozwoju wysoce innowacyjnych usług lub produktów służących poprawie warunków życia osób starszych (a także szerzej osób z niepełnosprawnościami), które opierają się na wykorzystaniu zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Mogą one jednak stanowić duże wyzwanie dla tej grupy odbiorców. W związku z tym rośnie potrzeba zwiększenia udziału seniorów w procesie projektowania nowych produktów i usług z wykorzystaniem metody tzw. ko-kreacji (współtworzenia).
“W praktyce ko-kreacja oznacza wspólną pracę różnych podmiotów nad usługą lub produktem, która od samego początku do samego końca procesu stawia ostatecznego użytkownika w centrum uwagi. Zapewnia to znakomite wyniki, wykraczające poza zakres tego, co mogłaby zrobić jedna osoba lub organizacja. Dlatego też Małopolska zaprosiła do projektu HoCare2.0 przedstawicieli różnych środowisk, tworzących sieć współpracy tzw. poczwórną helisę (ang. Quadruple Helix). W szczególności są to: przedstawiciele sektora MSP, środowiska akademickiego i badawczego, podmioty z sektora publicznej opieki zdrowotnej i społecznej oraz osoby starsze korzystające z opieki domowej wraz z członkami ich rodzin (sektor społeczny) - wyjaśnia Aneta Widak.

Model ko-kreacji w pełni wykorzystuje możliwość wzajemnej wymiany pomysłów, prowadząc do eksperymentowania i tworzenia prototypów usług lub produktów oraz ich testowania w warunkach rzeczywistych.

„Wszystkie grupy naszych partnerów w ramach poczwórnej helisy współpracują razem przy projektowaniu nowych usług i produktów. Zaangażowanie seniorów w ten proces pozwoli zaoferować jeszcze lepsze usługi i produkty, dostosowując je do potrzeb użytkowników końcowych” – dodaje Magdalena Klimczyk, zaangażowana również w realizację projektu.
Narzędzia wspomagające projektowanie usług lub produktów
Dzięki bogatemu doświadczeniu partnerów międzynarodowych projektu HoCare2.0, już w pierwszej fazie wspólnych działań, wypracowane zostały narzędzia metodyczne w formie publikacji adresowanych do środowiska małych i średnich firm oraz instytucji publicznych. Narzędzia te będzie można wykorzystać w trakcie projektowania innowacyjnych usług i produktów na potrzeby długookresowej opieki domowej (zdrowotnej i społecznej). Będą one szczególnie pomocne w związku z potrzebą zwiększenia udziału osób starszych w procesie tworzenia prototypów i ich testowania, a także zaangażowania w innych podmiotów społecznych (np. organizacji senioralnych) zainteresowanych tą problematyką.
“Celem przygotowanych publikacji, jest prezentacja narzędzi wspomagających projektowanie usług lub produktów, które pozwolą przedsiębiorcom i organizacjom z sektora publicznego samodzielnie przeprowadzić proces ich tworzenia lub doskonalenia i zrealizować cały projekt od konceptu do momentu wejścia na rynek
z sukcesem” - wyjaśnia Magdalena Klimczyk.

Więcej informacji o projekcie HoCare2.O: www.malopolska.pl/europejska-wspolpraca-terytorialna-w-malopolsce

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.