II Dni Gerontologii we Wrocławiu

Temat starości, starzenia oraz osób starszych bardzo wnikliwie zostanie poruszony podczas II Dni Gerontologii, które odbędą się w dniach 16-18 października 2017 r. we Wrocławiu. Zorganizowane w ramach Roku Edukacji Dorosłych w Europie 2017, mają na celu głównie przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych, a także poprawę jakości ich życia.

II Dni Gerontologii - Wrocław 2017 to specjalistyczne zajęcia skierowane dla osób pracujących z Seniorami i o Seniorach. Głównym zadaniem programu jest interdyscyplinarne forum wymiany wiedzy i dobrych praktyk, mających na celu polepszenie życia każdej osoby w wieku emerytalnym.
Gerontologia bowiem to nauka o procesach starzenia się. Jest to interdyscyplinarny splot biologii, medycyny, kulturoznawstwa, psychologii i zasadniczo antropologii kulturowej w terenie. Gerontologii nie należy mylić z geriatrią, która jest nauką o chorobach wieku podeszłego.

Podczas debaty II Dni Gerontologii, specjaliści będą poruszać tematy mające wpływ na rozwój i życie osób starszych. Udział w debacie mają wziąć również studenci, praktykanci oraz rzecz jasna sami Seniorzy. Ponadto: jednostki samorządowe, przedstawiciele szkół wyższych, organizacji pozarządowych, firm i instytucji. Każdy ma prawo wypowiedzi oraz przedstawienia własnych wizji na rozwiązanie panujących problemów.  Podczas trzydniowych spotkań ze specjalistami z dziedzin gerontologii, geriatrii oraz pokrewnych, można zasięgnąć wiedzy na tematy problematyczne dla osób starszych oraz uczestniczyć we wspólnych refleksjach na temat starzenia się polskiego społeczeństwa. W programie przewidziana jest m. in interdyscyplinarna konferencja naukowa poprzez prezentację dobrych praktyk pracy z Seniorami.

Termin rozpoczęcia programu to 16.10.2017 r. godz. 9:00.
Miejscem wydarzenia będzie Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, ul. Strzegomska 55.
Organizatorami spotkania są: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego - Wrocławskie Centrum Seniora, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu oraz Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku we Wrocławiu. Patronat Naukowy nad wydarzeniem objęły: Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz Porozumienie Pełnomocników Rektorów Uczelni Wyższych Wrocławia ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Zgłoszenia uczestnictwa można przesyłać poprzez formularz elektroniczny: www.dnigerontologii2017.evenea.pl

Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.