Harasimowicz i Małysz wyróżnieni Śląskimi Szmaragdami

Wybitny historyk sztuki z Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Jan Harasimowicz i słynny skoczek narciarski z Wisły Adam Małysz zostali w środę w Katowicach wyróżnieni Śląskimi Szmaragdami.

Wyróżnienie, ustanowione przez biskupa katowickiego Kościoła ewangelicko-augsburskiego, przyznawane jest przez kapitułę wybitnym przedstawicielom Śląska za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ekumenizmu, tolerancji, pojednania między narodami i integracji europejskiej.

Śląskie Szmaragdy 2007 wręczono w przypadające w środę Święto Reformacji w katowickiej katedrze ewangelickiej Zmartwychwstania Pańskiego podczas nabożeństwa ekumenicznego.
 
Prof. Jan Harasimowicz jest badaczem sztuki śląskiej XVI i XVII w. oraz dziejów Reformacji, prezesem Polskiego Towarzystwa Badań Reformacji. Wyróżniono go m.in. za popularyzowanie dorobku śląskich ewangelików. Adam Małysz to najwybitniejszy i najbardziej utytułowany polski skoczek, od lat w światowej czołówce tej dyscypliny. Został nagrodzony za wybitne osiągnięcia sportowe, za dzieło wznoszenia się ponad podziałami oraz krzewienie szlachetnej idei olimpijskiej

- Z wielkim wzruszeniu przyjąłem wiadomość o tak zaszczytnym wyróżnieniu. Przez ponad 30 lat mojej pracy naukowej starałem się dojść do tego szmaragdu śląskiej tajemnicy - powiedział prof. Harasimowicz. Jak zaznaczył, śląska ziemia ma w sobie "wielki potencjał i wspaniałe wartości".

W imieniu Adama Małysza, któremu treningi uniemożliwiły osobisty odbiór nagrody, odebrali ją jego rodzice oraz pierwszy trener i wujek Jan Szturc. Odczytał on list od laureata, który podkreślał, że jest zaszczycony, ale i onieśmielony nagrodą. Adam Małysz napisał, że kreowanie w świecie pozytywnego wizerunku swojej małej Ojczyzny - Śląska - zawsze uważał za rzecz samą przez się zrozumiałą. Zaznaczył, że wyrósł w ewangelickim domu w Wiśle, gdzie rodzice od najmłodszych lat przekazywali mu - "prostemu synkowi z Wisły" - wartości, które stara się podtrzymywać w swoim życiu i życiu swoich najbliższych: szacunek dla Pana Boga, pracowitość i uczciwość.

Uczestnicy ekumenicznego nabożeństwa nagrodzili laureatów rzęsistymi brawami.

Nazwa przyznawanej - po raz czwarty w tym roku - nagrody nawiązuje do poetyckiej wypowiedzi sprzed kilku wieków, porównującej Śląsk do szmaragdu, którego wartość jest tym większa, im więcej w tym szlachetnym kamieniu różnorodnych cząstek.

Wcześniej Śląskie Szmaragdy otrzymali: ordynariusz diecezji opolskiej abp Alfons Nossol, pisarz Jerzy Pilch, metropolita katowicki abp Damian Zimoń, były premier Jerzy Buzek, prof. Ewa Chojecka i red. Krzysztof Karwat.

Święto Reformacji to jedyne oryginalne, czyli niezwiązane z ogólnym chrześcijańskim kalendarzem, święto ewangelickie. Nawiązuje ono do wywieszenia w 1517 roku przez Marcina Lutra 95 tez na drzwiach kościoła w Wittenberdze. Wydarzenie to dało początek dyskusji nad odnową Kościoła. Zainicjowało także rozłam w Kościele katolickim.

Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.