Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Grupa arteterapeutyczna dla Seniorów

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie przy ul. Nowolipie 25b w Warszawie działa bardzo aktywnie. Oprócz grupy wsparcia dla osób starszych, instytucja wyciąga po raz kolejny pomocną dłoń do Seniorów potrzebujących pomocy i bliskości w walką ze swoimi problemami, a niekiedy... samym sobą. Tym razem tworzona jest grupa arteterapeutyczna. Grupa dedykowana jest przede wszystkim Seniorom uzależnionym od alkoholu,narażonym na inne nałogi; osobom, które wstępując w wiek starości nie radzą sobie z wieloma czynnikami życia codziennego oraz są zagubieni w obecnych realiach życia, dla których sam proces starzenia się nie jest łatwy.  Adresatami projektu są wszyscy Seniorzy w wieku 60+, borykający się osobiście lub pośrednio z problemem uzależnień. Pierwsze zajęcia odbędą się już 6 maja 2019 r. o godz.10:00. Cykl obejmuje osiem 2-godzinnych spotkań. Poprowadzi je osoba wykształcona w kierunku psychologii, psychoterapeutka DMT (Dance Movement Therapy)– Kamila Sitkowska. Metoda DMT jest metodą psychoterapeutyczną, która wykorzystuje ruch jako proces integracji osoby w sferze emocjonalnej, poznawczej, fizycznej i społecznej. Bazuje ona na założeniu, że ruch odzwierciedla indywidualny sposób myślenia i przeżywania emocji. Terapia Tańcem i Ruchem jako osobna profesja powstała około 1940 roku na terenie Stanów Zjednoczonych.

W grupie arteterapeutycznej członkowie spotykają się jedynie w ramach sesji. To, co zostaje powiedziane w czasie sesji nie wychodzi poza krąg uczestników. Poufność jest ważna: „Ja nie rozmawiam o tobie poza naszą grupą i wiem, że ty też wykażesz się podobnym szacunkiem”. Członkowie grupy mają przyzwolenie mówić sobie wzajemnie wiele rzeczy, których zazwyczaj w życiu społecznym się nie mówi. Głównym narzędziem w tej grupie spotkań będą: taniec, ruch, obraz i symbol. Psychofizyczny charakter spotkań i użycie terapii twórczej ma wpłynąć na wzmocnienie poczucia własnej wartości, otwierania się na świat i ludzi, ujawniania skrywanych emocji. Bardzo ważnym elementem terapii będzie rozładowanie napięcia poprzez stopniowe uwalnianie go z ciała, ponieważ właśnie chroniczny stres zapisuje się w ciele pod postacią bólów i napięć, co w przypadku osób starszych jest najczęstszym zjawiskiem. I wreszcie punkt nazywania odczuć z ciała i łączenia ich z przeżywanymi emocjami oraz wyrażenie w sposób symboliczny obszarów własnego ja. Dzięki niby banalnym narzędziom terapii, pod okiem specjalisty Seniorzy będą mogli oderwać się od przykrej rzeczywistości, z którą muszą się często sami borykać, a przy tym będą mieli możliwość poznać osoby o tych samych problemach i z nimi dzielić się własnymi doświadczeniami. 
Udział w grupie jest bezpłatny!
OBOWIĄZUJĄ ZAPISY pod nr tel. : 733 563 311.


KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.