Białostockie Stowarzyszenie Alzheimerowskie

Opieka nad osobami z chorobami otępiennymi to nie lada wyzwanie. Wymaga wielu sił, zarówno psychiczych jak i fizycznych- empatii, cierpliwości i serca. Aby pomóc opiekunom oraz otoczyć opieką osoby borykające się z zespołem otępiennym działają m.in ukierunkowane na te schorzenia stowarzyszenia. Jednym z nich jest  Białostockie Stowarzyszenie Alzheimerowskie, które  powstało w 1999 r.

Organizacja pracuje społecznie na rzecz osób z chorobami otępiennymi i jest grupą wsparcia dla ich opiekunów. Jej celem jest:

1. Dostarczanie wiedzy dotyczącej choroby Alzheimera, form pomocy w diagnozie i leczeniu oraz stosowanych leków.

2. Organizowanie spotkań dla członków rodzin i opiekunów osób chorych w ramach samo-pomocowej grupy wsparcia.

3. Udostępnianie specjalistycznej literatury.

4. Pomoc w uzyskiwaniu środków do pielęgnacji i higieny osobistej chorych, konsultacji u lekarzy specjalistów oraz pomocy psychologicznej dla  chorych i członków ich rodzin.

5. Dostarczanie informacji o domach opieki.

6. Współpraca z ośrodkami pobytu dziennego dla osób z chorobą Alzheimera.

Co to jest choroba Alzheimera?

        Choroba Alzheimera to zwyrodnieniowe zmiany w mózgu, które powodują stopniowe obumieranie komórek nerwowych. Początkowe objawy są trudno uchwytne i przypominają zwykłe przemęczenie. Z biegiem czasu narastając, prowadzą jednak do utraty zdolności umysłowych, zaburzeń orientacji, utraty pamięci i zmian osobowości. Chory stopniowo traci posiadane umiejętności, w końcu zaczyna wymagać stałej, całodobowej opieki i pomocy. Choroba Alzheimera pojawia się zazwyczaj u osób powyżej 60. roku życia, trwa od kilku do kilkunastu lat i kończy się śmiercią. Na chorobę Alzheimera nie ma jeszcze skutecznego leku, lecz istnieją już środki znacznie opóźniające jej postęp i łagodzące objawy tego zespołu otępiennego.

Dziesięć wczesnych objawów choroby Alzheimera:

1. Pogarszanie się pamięci.

2. Trudności w wykonywaniu codziennych czynności i zadań.

3. Problemy z wysławianiem się.

4. Pogorszenie orientacji w czasie i przestrzeni.

5. Słaby lub zaniżony osąd.

6. Problemy z przewidywaniem następstwa zdarzeń.

7. Chowanie i gubienie przedmiotów.

8. Zmiany nastroju i zachowania.

9. Zmiany osobowości.

10. Zanik inicjatywy.

Diagnostyka:

    Nie istnieją swoiste testy, pozwalające na jednoznaczne stwierdzenie choroby Alzheimera. Lekarz może ją rozpoznać jedynie wykluczając inne możliwe przyczyny otępienia, np. zmiany miażdżycowe w mózgu, niedoczynność tarczycy czy depresję. Proces diagnostyczny rozpoczyna się od starannego zebrania wywiadu, dotyczącego pacjenta i jego rodziny. W wielu wypadkach konieczne jest wykonanie badań struktury mózgu (tomografia komputerowa) w celu wykrycia zmian, sugerujących chorobę Alzheimera. Testy pamięci oraz inne badania psychologiczne, stosowane w diagnostyce choroby Alzheimera, pozwalają ocenić stopień uszkodzenia mózgu i stadium choroby. Rozpoznawanie choroby Alzheimera jest więc neurologów, psychiatrów i geriatrów, wspomaganych przez psychologów.

Wesprzyj Stowarzyszenie

Wszystkim naszym darczyńcom dziękujemy za pomoc. Tych, którzy chcą nas wesprzeć, prosimy o pomoc celową lub finansową na rachunek bankowy: BGŻ PARIBAS nr 74 2030 0045 1110 0000 0400 0120. 

„Albowiem ochotnego dawcę Bóg miłuje” (2 List do Koryntian 9,7).

Kontakt:
Białostockie Stowarzyszenie Alzheimerowskie

członek Alzheimer Polska

ul. Swobodna 38 lok.9

15-756 Białystok

tel. +48 602 831 797

alzheimer.bialystok@gmail.com


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.