Bezpłatne warsztaty dla opiekunów domowych w Warszawie

Opieka nad osobami starszymi, niesamodzielnymi w naszym kraju jest sprawowana głównie przez rodzinę. Według najnowszych szacunków niemal milion Polaków jest objętych nieformalną opieką w domu rodzinnym, co często oznacza konieczność przeorganizowania życia rodzinnego i zawodowego. Zazwyczaj jest to ciężki orzech do zgryzienia, ale powodów unikania stacjonarnych domów opieki jest mnóstwo, zarówno ze strony seniora jak i decyzji jego najbliższych. Do tego aspekty natury finansowej oraz moralnej to chyba podstawy do podjęcia niełatwej decyzji odnośnie opieki nad chorym i niesamodzielnym seniorem.

Aby wyjść naprzeciw potrzebom osób starszych oraz godnym warunkom opieki domowej, lider stacjonarnej opieki długoterminowej, Orpea Polska będąca częścią największej w Europie sieci domów opieki i klinik rehabilitacyjnych ORPEA, obecnej w branży od 1989 r.organizuje bezpłatne warsztaty dla opiekunów domowych, które odbędą się 25 maja 2019 r. w Domu Opieki Rezydencja Dąbrówka w Warszawie. Warsztaty mają zmieścić się w ramach czasowych w godzinach od 10:00 do 15:00. Głównym celem wykładu jest przekazanie wartościowej i niezbędnej wiedzy na temat sprawdzonych technik pielęgnacji i opieki nad osobą starszą. Adresatami są- tak jak w nazwie- wszystkie chętne osoby sprawujące opiekę nad osobą starszą, chorą, niepełnosprawną w jej miejscu zamieszkania lub dla tych, którzy przygotowują się na powrót seniora ze szpitala. Warsztaty będą mieć charakter praktyczny. Czołowe tematy, które będą poruszane to m.in.: prawidłowe pozycje ułożeniowe do karmienia, mycia, przesadzania z wózka na łóżko, oraz jak pomagać zapobiegać upadkom. Całe zajęcia podzielone są na dwie części: pielęgniarsko- opiekuńczą oraz rehabilitacyjną. Główne zagadnienia, które będą omawiane i szczegółowo pokazywane to też toaleta osoby chorej w łóżku oraz zapobieganie odleżynom i odwodnieniu. Warsztaty odbędą się w tym roku po raz trzeci. W ubiegłych latach, bardzo szybko zyskały duży rozgłos i zainteresowanie opiekunów osób starszych, tym bardziej, że prowadzone są zawsze pod okiem profesjonalnych specjalistów z tej niełatwej dziedziny. Zajęciom towarzyszyła też duża frekwencja i bardzo pochlebne opinie po odbyciu warsztatów, dlatego też organizatorzy mogą spodziewać się jeszcze lepszych wyników w tym roku.

Dokładny adres warsztatów to: Dom Opieki Dąbrówka, ul. Czeremchowa 40F, Warszawa (Białołęka).
Kontakt i zapisy pod numerem tel. 22 888 59 18 lub adresem e- mail: dabrowka@orpea.pl
Obecnie są jeszcze wolne miejsca. Korzystajmy z wiedzy i doświadczenia najlepszych! Zachęcamy!


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.