Bezpieczne odwiedziny mieszkańców- SPIN POLECA

Dla każdego dyrektora istotne będzie, by w sposób bezpieczny powitać odwiedzających domy pomocy społecznej po długim czasie izolacji. Obiekty opieki długoterminowej otwierają ponownie swoje drzwi dla rodzin i bliskich podopiecznych, więc zachowanie zasad dystansu społecznego i fizyczne odseparowanie będą odgrywały kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom i odwiedzającym.

Długotrwała fizyczna separacja i odizolowanie od rodziny i przyjaciół niejednokrotnie miały negatywny wpływ na ogólne zdrowie i dobrostan podopiecznych. Technologia pomogła niektórym osobom zmniejszyć uczucie osamotnienia, jednak nie była w stanie
zastąpić kontaktu osobistego. Ten jest bowiem szczególnie ważny w przypadku podopiecznych z zaburzeniami poznawczymi, osób niedowidzących i/lub niedosłyszących, jak i posiadających ograniczenia ruchowe. Utrzymanie kontaktu z bliskimi było dla nich szczególnie trudne. Nie zapominajmy, że członkowie rodzin często odgrywają zasadniczą rolę w opiece, wspieraniu oraz działaniu na rzecz podopiecznych.

PRZYGOTOWANIE DO ODWIEDZIN

Dowiedziono, że infekcje łatwo przenoszą się pomiędzy osobami w obiektach opieki długoterminowej, szczególnie poprzez krzyżowe przenoszenie bakterii. Ograniczenie odwiedzin w DPS-ach stanowiło część planu mającego na celu zapobieganie przedostaniu się wirusów i zarazków do placówek tego typu. Drzwi do DPS-ów zostały ponownie otwarte dla odwiedzających, dlatego niezwykle ważne jest podniesienie świadomości na temat wzrostu potrzeb związanych z higieną oraz kluczowej roli odwiedzających w ich zaspokajaniu. Warto, by DPS-y zidentyfikowały oraz zminimalizowały ryzyko, co pomoże zapewnić zdrowie i higienę podopiecznym oraz personelowi, a także da poczucie bezpieczeństwa i pewności odwiedzającym. W tym celu pomocne mogą być innowacyjne rozwiązania Tork, które:
- zapewniają spełnienie standardów dotyczących higieny i czyszczenia, a tym samym poprawiają poczucie bezpieczeństwa wśród podopiecznych oraz personelu, a także spełniają surowe wymogi dotyczące higieny w środowisku pomocy społecznej,
- wpisują się w pracę pracowników obiektu opieki długoterminowej oraz personelu sprzątającego,
- oferują lepszy dostęp podopiecznych i odwiedzających do obiektów opieki długoterminowej,
- tworzą domową atmosferę mającą korzystny wpływ na samopoczucie podopiecznych,
- oferują funkcjonalne i atrakcyjne systemy dozowania, które wysyłają jasny sygnał odwiedzającym i pracownikom, że w danym
DPS-ie higiena jest traktowana poważnie.

LISTA KONTROLNA

Jak zatem przygotować się do ponownego otwarcia drzwi DPS-u dla odwiedzających? Głównym celem powinno być zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym oraz pracownikom. Poniżej prezentujemy listę kontrolną, która może okazać się pomocna w podnoszeniu świadomości na temat nawyków higienicznych i jej wzmocnieniu.
1. Sprawdź lokalne oraz państwowe przepisy
dotyczące Twojej placówki.
2. Wdróż protokół dotyczący harmonogramu wizyt.
3. Przygotuj ankietę screeningową dotyczącą zdrowia dla odwiedzających i upewnij się,
że wszyscy ją wypełniają.
4. Ustanów limit osób odwiedzających jednego podopiecznego.
5. Dopilnuj, aby maseczki ochronne były dostępne dla odwiedzających, którzy przyszli
bez nich.
6. Stwórz ulotkę dla odwiedzających, w której podkreśla się rolę higieny rąk, dystansu
społecznego oraz noszenia nakryć twarzy.
7. Poddaj ponownej ocenie rozmieszczenie dozowników do preparatów dezynfekujących
w całym obiekcie.
8. Ogranicz liczbę osób korzystających w tym samym czasie z łazienek i umieść oznako-
wania.
9. Zaproponuj, aby odwiedziny, o ile pogoda na to pozwala, odbywały się na zewnątrz.
10. Doradź, aby odwiedzający ograniczyli kontakt z pozostałymi podopiecznymi.

HIGIENA W PLACÓWCE

Higiena rąk
Wyższe oczekiwania dotyczące higieny to nowa norma dla wszystkich. Dzięki praktycznym narzędziom Tork możliwe jest wspieranie prawidłowej higieny rąk oraz wypracowanie nowych procedur wśród odwiedzających. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca pracownikom obiektów opieki długoterminowej cztery momenty dobrej higieny rąk. Dwa z nich powinny być stosowane także przez odwiedzających w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa podopiecznych. Warto przygotować wcześniej ulotki i/lub plakaty dla odwiedzających, w których podkreślona będzie rola dezynfekcji rąk przed wejściem, jak i po wyjściu z pokoju podopiecznego, oraz przed i po fizycznym kontakcie z podopiecznym. Więcej informacji dostępnych jest na:
torkusa.com/your-business/solutions/overview/long-term-care/long-termcarechallenge
(dostęp: 8.06.2021).
Innym ważnym elementem będzie umieszczenie w widocznym miejscu plakatów, np. „Bezpieczne odwiedziny” lub „Najlepsze praktyki
mycia rąk”.

Czyste powierzchnie

Ponowne otwarcie drzwi dla odwiedzających wiąże się z częstszym dotykaniem powierzchni przez większą liczbę osób na terenie całego obiektu. Procedury systematycznego sprzątania i dezynfekowania są konieczne, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się infekcji i wspierać tworzenie bezpieczniejszego środowiska. Należy dopilnować, aby przestrzegano tych procedur systematycznie i prawidłowo. Często dotykane powierzchnie obejmują zwłaszcza:
- recepcję i stanowiska ochrony,
- przyciski w windzie, klamki,
- poręcze na klatkach schodowych i korytarzach,
- kąciki kawowe,
- ławki i krzesła,
- kanapy w lobby i przestrzeniach wspólnych,
- stoliki przy łóżkach,
- podłogi.

Bezpieczne i przyjazne środowisko

Obiekty opieki długoterminowej z zaangażowaniem podchodzą do zapewniania bezpiecznego i higienicznego środowiska podopiecznym i ich rodzinom. Rozwiązania Tork pomogą stworzyć przyjazną i domową atmosferę – dzięki innowacyjnym i luksusowym dozownikom, które są niezwykle ciche, co korzystnie wpływa na kreowanie zdrowego i eleganckiego
środowiska, a to może sprawić, że podopieczni poczują się bardziej swobodnie. Ponadto dozowniki mogą stanowić zachętę dla potencjalnych nowych mieszkańców.

Rozmieszczenie dozowników

W związku ze zwiększoną świadomością na temat podatności niektórych podopiecznych na zarazki i wirusy, warto wzmocnić prawidłową higienę rąk w placówkach opieki długoterminowej poprzez optymalne rozmieszczenie dozowników. Badania potwierdzają, że zoptymalizowane rozmieszczenie dozowników może zwiększyć ich używanie o ponad 50 proc., a ich lepsze wyeksponowanie wpływa na to lepiej niż zwiększenie ich liczby. Dozowniki warto umieścić np.:
- przed wejściem do obiektu (należy zaoferować odwiedzającym możliwość dezynfekcji
rąk zarówno przed wejściem, jak i po wyjściu z budynku),
- w łazienkach (w pobliżu umywalek i przy wyjściu),
- w przestrzeniach współdzielonych (wewnątrz i na zewnątrz obiektu, np. przy recepcji i stanowisku ochrony, przy windach, przy ławkach w korytarzu, w innych miejscach spotkań).

POLECANE ROZWIĄZANIA I NARZĘDZIA TORK

Tork zapewnia wysokiej jakości wkłady oraz innowacyjne dozowniki, aby tworzyć bezpieczną i przyjazną atmosferę w placówce, która wpływa na zadowolenie podopiecznych i odwiedzających. Przyjazne w użyciu systemy Tork ułatwiają zapobieganie krzyżowemu
przenoszeniu zarazków i jednocześnie poprawiają wizerunek obiektu oraz wrażenia z pobytu w placówce. Dozowniki o dużej
pojemności Tork PeakServe pomagają zaś oszczędzić czas potrzebny na kluczowe zadania dotyczące sprzątania – dzięki rzadszym kontrolom stanu dozowników i krótszemu czasowi wymiany wkładów.

KONTAKT:
SPIN SP. Z O.O.
ul. Łukasiewicza 1, 78-400 Szczecinek
tel. 602 679 744
http://www.spin.pl


Copyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.