Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Bezpieczna rodzina- bezpieczny senior

Już po Nowym Roku, dla wszystkich chętnych Seniorów odbędą się zupełnie nieodpłatne warsztaty z branży finansowo- konsumenckiej. Potrwają one kilka miesięcy- od stycznia do połowy kwietnia 2019 r. Główne zagadnienia, które będą poruszane to przejęcie majątku na wypadek śmierci osoby starszej oraz jak postępować w nagłej sytuacji w ramach rachunku wspólnego.
Hasło programu to:" Bezpieczna rodzina- bezpieczny senior".

Cały cykl spotkań prowadzony będzie pod kierunkiem specjalistów z dziedziny finansów i doradztwa konsumenckiego. Osoby posiadające długoletni czas pracy oraz doświadczenie niezbędne do przekazywania niełatwej do pojęcia wiedzy, będą miały za zadanie przełożyć seniorom możliwości przekazania swojego majątku najbliższym. Zajęcia będą miały praktyczny charakter. Będą prowadzone w formie warsztatowej, przy wykorzystaniu metod aktywizujących. Cały program ma charakter edukacyjny i ma na celu uświadamienie osób starszych. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej przy udziale Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej. Bezpośrednim adresatem cyklu spotkań są wszystkie instytucje ściśle związane z działaniem na rzecz seniorów, które to po rozpatrzeniu wniosku przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, zostaną zakwalifikowane do wzięcia udziału w programie. Muszą bowiem spełniać wymagane kryteria. Po etapie kwalifikacji, instytucje te będą upoważnione do wewnętrznej rekrutacji uczestników na warsztaty. Uczestnicy zajęć otrzymają materiały szkoleniowe w postaci broszury tematycznej a także upominek. Zajęcia odbywać się będą w nieodpłatnie.

Wszelkie informacje na temat projektu dostępne są na stronie organizatora SKEF. Koordynatorem działań jest Iwona Karmasz – osoba kompetentna ds. szkoleń tel: 58 624 98 76; E-mail: ikarmasz@skef.pl.

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.