BAROMETR SATYSFAKCJI 2021- Mieszkańcy oraz ich bliscy ocenili domy opieki ORPEA Polska

Blisko 95% uczestników badania jakości usług poleciłoby nasz Dom opieki oraz zgodziło się ze sformułowaniem: „Ufam, że Dom opieki zadba o mnie / moją bliską osobę” – wynika z badania satysfakcji, które odbyło się w ostatnim kwartale 2021 roku we wszystkich placówkach Grupy ORPEA na świecie.

Najczęstsze powody rekomendacji Domów opieki pod szyldem ORPEA Rezydencje to:

• ogólne zadowolenie ze świadczonych usług
• przyjemne i spokojne otoczenie
• ciepłe i „ludzkie” powitanie
• jakość i ciągłość opieki medycznej
• jakość posiłków
• dbałość o dobre samopoczucie mieszkańca

Ankieta obejmowała pytania o poziom zadowolenia z następujących obszarów:

• Recepcja: profesjonalizm i życzliwość, jakość udzielanych informacji
• Dom opieki: stan utrzymania i czystość obiektu, przystosowanie do potrzeb mieszkańców
• Infrastruktura: oznakowanie/funkcjonalność, miejsca odpoczynku, otoczenie
• Personel: uprzejmość, dostępność, umiejętności, pomoc w przemieszczaniu się
• Opieka: jakość, komunikacja, dostępność
• Aktywności: atrakcyjność animacji i wydarzeń, aktywności na świeżym powietrzu
• Posiłki: jakość, różnorodność, pomoc w spożywaniu, menu świąteczne/okolicznościowe
• Pokój: czystość, dostosowanie do potrzeb mieszkańca, respektowanie prywatności
• Informacje: dostępność zespołu kierowniczego, dostępność informacji o aktywnościach, wyjaśnienie zasad pobytu

W pytaniach zamkniętych ankietowani ocenili każdy obszar w 4-stopniowej skali: bardzo dobry, dobry, dostateczny i niedostateczny. Wszystkie obszary uzyskały w sumie ponad 80% ocen dobrych i bardzo dobrych. Najwyższy ogólny wskaźnik zadowolenia otrzymały obszary Dom opieki i Dostosowanie infrastruktury. Jeśli chodzi o najwyżej oceniane aspekty pozostałych obszarów, najlepsze noty przyznano za:
• profesjonalizm i życzliwość zespołów recepcji
• uprzejmość, dostępność, umiejętności i kompetencje personelu
• czystość pokoi
• wyjaśnienie zasad pobytu (umowa, regulamin)

„Bardzo się cieszę, że niemal wszyscy uczestnicy badania – których liczba z roku na rok rośnie - poleciliby nasz Dom bliskim i znajomym. Decydującym czynnikiem rekomendacji jest ogólne zadowolenie ze świadczonych usług. W połączeniu ze wzrostem (w porównaniu do 2020 r.) zadowolenia z jakości opieki, ten wysoki wskaźnik rekomendacji oznacza, że pomimo kolejnego ciężkiego roku pod znakiem pandemii, nasze zespoły stanęły na wysokości zadania. Co prawda nieznacznie (z 8,5 do 8,1 rok do roku) spadło zadowolenie z atrakcyjności i różnorodności organizowanych w naszych Domach animacji i wydarzeń, ale trzeba pamiętać, że Covid wymusił zmianę ich formuły. Z przyczyn oczywistych, mają one teraz bardziej wirtualny charakter i nie są – jak wcześniej - powszechnie dostępne dla rodzin. Niemniej jednak, nasi animatorzy i terapeuci robią wszystko, by w harmonogramie każdego dnia znalazły się ciekawe zajęcia i aktywności. Dlatego nasze Domy często zamieniają się w profesjonalne kina czy teatry, a mieszkańcy uczestniczą w warsztatach pszczelarskich, uczą się obsługi tabletów, poznają tajniki robotów, jeżdżą na wirtualne wycieczki po całym świecie" - powiedziała Beata Leszczyńska, Prezes Zarządu ORPEA Polska.


O firmie

ORPEA Polska działa od 2001 roku. Jest liderem stacjonarnej opieki długoterminowej. Oferuje ponad 1250 miejsc w nowoczesnych domach opieki dla seniorów i klinikach, specjalizujących się w rehabilitacji neurologicznej, ogólnoustrojowej, kardiologicznej: Mazowia (Warszawa), Ostrowia (Wólka Ostrożeńska k. Garwolina)
i otwarta w 2021 roku w Warszawie - pierwsza pod marką CLINEA w Polsce - nowoczesna Klinika rehabilitacyjna Międzylesie. Domy opieki pod marką ORPEA Rezydencje znajdują się na Mazowszu (Dąbrówka, Ostoya, Antonina, Marianna, Ostrowia oraz Ośrodek Wentylacji Respiratorem Konstancja) oraz na Śląsku i Dolnym Śląsku. W chorzowskiej Rezydencji Honorata i we wrocławskiej Rezydencji Na Dyrekcyjnej działa również Centrum Alzheimera, a we Wrocławiu dodatkowo Mieszkania dla Seniorów (formuła assisted living) dedykowane osobom samodzielnym i aktywnym. W Domach mieszkają seniorzy, którzy ze względu na wiek i stan zdrowia wymagają codziennego wsparcia i całodobowej opieki oraz osoby, które zakończyły pobyt w szpitalu po przebytej chorobie lub operacji, ale nie są jeszcze gotowe, by funkcjonować samodzielnie. Wśród podopiecznych są także osoby dotknięte chorobami otępiennymi (demencja) w przebiegu głównie choroby Alzheimera i Parkinsona. O zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców i pacjentów dba ponad 1000-osobowy zespół: personel pielęgniarsko-opiekuńczy, fizjoterapeuci, lekarze, terapeuci zajęciowi, logopedzi
i psycholodzy, animatorzy, personel pomocniczy i administracyjny. ORPEA Polska oferuje opiekę na oddziałach rehabilitacyjnych oraz w ośrodkach opiekuńczo-leczniczych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia lub
w formie komercyjnej. Od 2016 r. firma jest częścią Grupy ORPEA, obecnej w branży od 1989 roku z potencjałem ponad 110 000 miejsc w domach opieki, klinikach rehabilitacyjnych i psychiatrycznych (ponad 1000 placówek) w 25 krajach.

Więcej informacji: www.orpea.pl
Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.