Aktywizacja społeczna 50+ w Łodzi

Dzięki wsparciu finansowemu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO 2017, miasto Łódź na czele z Fundacją  Go-Now,  ma  przyjemność  zaprosić wszystkich chętnych mieszkańców Łodzi, którzy ukończyli już 50 rok życia na udział w bezpłatnym projekcie dla Seniorów pod nazwą  "Aktywizacja społeczna 50+".

Główną cechą programu jest edukacja poprzez integrację. Priorytetowym zadaniem jest podniesienie poziomu zaangażowania w życie społeczne, szczególnie społeczności lokalnych osób w podeszłym wieku, oraz podniesienie ich kompetencji na płaszczyźnie interpersonalnej.   Fundacja Go- Now jako główny organizator projektu przy udziale Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej już teraz zachęca do aktywnego udziału Seniorów w życiu publicznym poprzez uczestnictwo w wykładach, warsztatach i wizytach  studyjnych. Zapisy trwają od połowy lipca 2017 r.

Tematy, które mają zostać poruszone podczas wykładów to m. in: autoprezentacja, polityka senioralna, empatia, rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych,  praca zespołowa. Program przewiduje również wizyty w Centrach Aktywnego Seniora. Zajęcia odbywać się mają raz w tygodniu, i trwać ok. 3 h. Przewidywana realizacja ma się rozpocząć w połowie września 2017 r. w grupie min. 12- osobowej, a skończyć w grudniu 2017 r.

Wszystkie osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do biura projektu, gdzie też mają się odbywać spotkania mieszkańców Łodzi:

Biuro projektu "Aktywizacja społeczna 50+"
Plac Wolności 12/201
91-415 Łódź
Telefon: 42 632 25 91
e-mail: biuro@creator.edu.pl
Są jeszcze wolne miejsca!

Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.