"Szara strefa negatywnie wpływa na system ubezpieczeń"

Poseł Tadeusz Cymański (PiS) odnosząc się do przedstawionej w Sejmie informacji rządu na temat sytuacji ZUS i systemu ubezpieczeń społecznych podkreślił, że na stan systemu ubezpieczeń negatywnie wpływa ogromna skala pracy w szarej strefie.
Jego zdaniem, niezbędne jest uszczelnienie systemu ściągania składek ubezpieczeniowych.

Cymański podkreślił, że mimo wysokiego poziomu składek na ubezpieczenie społeczne, nie zabezpieczają one wypłaty świadczeń, a ZUS musi korzystać z dotacji budżetowych oraz kredytów. Przypomniał, że zadłużenie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) wyniosło w 2006 r. ok. 2,5 mld zł.
 
- Obniżenie składki rentowej jest postrzegane przez wszystkich pracodawców i pracowników bardzo pozytywnie, jednak wpłynie na stan finansów FUS - zaznaczył.

Obniżenie od lipca 2007 r. składki rentowej o połowę zapowiedziała minister finansów Zyta Gilowska. Ponadto od 2008 r. stawka składki rentowej do 2008 r. zostanie obniżona o siedem punktów procentowych, do 6 proc.

Cymański przypomniał, że szef rady nadzorczej ZUS Robert Gwiazdowski powiedział, "że siedzimy na beczce prochu". Poseł zaapelował, aby podjąć dyskusję o problemach i perspektywach ubezpieczeń społecznych.

Poinformował, że PiS przyjmuje informację rządu jako pozytywną.

Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.