"Solidarność" oświaty chce deklaracji premiera w sprawie wcześniejszych emerytur

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" (SKOiW) wystąpiła do premiera Jarosława Kaczyńskiego z apelem o przedstawienie "pilnej - oficjalnej deklaracji" o kierunku działań związanych z możliwością przejścia przez nauczycieli wcześniejsze emerytury - poinformował rzecznik prasowy sekcji, Wojciech Jaranowski.
W dniach 11 - 12 maja 2007 r. w Zakopanem obradowała Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". Jak poinformował rzecznik w komunikacie, głównymi tematami obrad było omówienie problemów związanych z emeryturami nauczycielskimi i przygotowanie do walnego zebrania delegatów sekcji, które odbędzie się w dniach 31 maja-2 czerwca br. we Wrocławiu.

W sprawie emerytur Rada Sekcji przyjęła "Stanowisko", w którym domaga się zachowania możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę także po 31 grudnia 2007 roku.

 W liście przewodniczącego nauczycielskiej Solidarności, Stefana Kubowicza do premiera czytamy, że obecny stan prawny oraz organizacja roku szkolnego 2007/2008 wymuszają na nauczycielach konieczność podjęcia decyzji o odejściu na wcześniejszą emeryturę do 31 grudnia 2007 roku. (zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela ruch służbowy w oświacie kończy się 31 maja danego roku).

- Sytuacja przymusu - przy braku informacji o ostatecznych rozwiązaniach - powoduje w środowisku nauczycieli ogromny niepokój i poczucie braku stabilizacji zawodowej, a szkołom grozi chaos kadrowy - napisał przewodniczący.

Kubowicz zwrócił się do premiera o przedstawienie przez rząd deklaracji i jak najszybsze podjęcia działań legislacyjnych w celu przedłużenia obecnego stanu prawnego, gwarantującego możliwość skorzystania z przejścia na wcześniejszą emeryturę co najmniej do czasu zakończenia konsultacji społecznych i decyzji prawnych w tej sprawie.

Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.