Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

„Wsparcie seniora w środowisku” - Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Krakowie

„Wsparcie seniora w środowisku”- pod takim tytułem w dniach 26-27 września w Krakowie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Jest to czwarte z rzędu wydarzenie z cyklu spotkań pod pełną nazwą Praca socjalna w teorii i działaniu.

Główny cel konferencji to dyskusja na tematy związane z osobami starszymi. Podczas spotkania poruszone zostaną wątki pomocy seniorom w samodzielnym funkcjonowaniu w swoich domach, mieszkaniach czy placówkach opiekuńczych. Również domy zapewniające całodobową opiekę dla seniorów będą tematem omawianym na zebraniu. Jeśli o nie chodzi, zebrani goście będą się zastanawiać jak stworzyć prawdziwy dom opieki, najbardziej zbliżony domowym warunkom: ciepły i rodzinny, jak zagwarantować w pełni odpowiednie warunki bytowe dla seniorów i udowodnić im, że jesień życia wcale nie musi być szara i smutna. Chodzi tu również o zamysł otwartej społeczności, integrującej się bardzo ze związanymi tematycznie instytucjami i firmami. Konferencja oraz publikacja prezentująca jej dorobek mają służyć promocji działań środowiskowych na rzecz seniorów, planowanych i realizowanych z udziałem samych seniorów oraz upowszechnianiu dobrych praktyk inspirujących do poszukiwania i wdrażania rozwiązań innowacyjnych i efektywnych- wszystko ku poprawie bytu osób starszych.

Ogólnopolska debata odbędzie się w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i ma zostać poprowadzona przez osoby prezentujące wiele środowisk społecznych. Na spotkanie mają przybyć: badacze, doktoranci, naukowcy, studenci oraz wolontariusze pracujący z seniorami na co dzień. Swoją obecność potwierdzili również przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, samorządowych, przedstawiciele Parlamentu RP, kolegiów doradczych, przedstawiciele środowiska akademickiego oraz pracownicy instytucji i organizacji pomocy społecznej, ochrony zdrowia, a także podmiotów prywatnych. Nieodłącznym elementem konferencji jest rzecz jasna obecność samych seniorów, bo przecież to właśnie ich dotyczy całe wydarzenie. Podstawą jest, aby właśnie od nich dowiedzieć się co mają do powiedzenia o swoich potrzebach i oczekiwanym wsparciu oraz co sądzą o postulatach, które ich dotyczą.

 

W trakcie konferencji planowane są sesje tematyczne na następujące tematy:

1. Edukacja i inicjatywy seniorów
2. Opieka medyczna i usługi dla osób starszych
3. Gerontologiczna praca socjalna
4. Polityka społeczna na rzecz seniorów

5. Duchowość i religia w życiu seniorów
6. Seniorzy w przestrzeni medialnej

Konferencję urozmaicą również kiermasz prac seniorów oraz wystawa fotograficzna. Organizatorem konferencji jest Katedra Etyki Pracy Socjalnej i Katedra Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a patronaty medialne Radio Kraków, Głos Seniora.

 

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.