Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Braci Albertynów


37-700 Przemyśl, św. Brata Alberta 1

tel. 16 670 73 40

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%
  
Do schowka
Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Braci Albertynów

Opis placówki


Dom przeznaczony jest dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie. Historia placówki związana jest nierozerwalnie z działalnością św. Brata Alberta (Adama Chmielowskiego), który był pomysłodawcą i organizatorem tego typu placówek.

Kontynuatorzy Bracia Albertyni starają się realizować jego założenia i służyć najuboższym oraz najbardziej potrzebującym.

Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Braci Albertynów jest placówką położoną w pięknej i malowniczej Dolinie Sanu, w niewielkiej odległości od centrum miasta. Ogród, sad owocowy, klomby, skalniaki nadają temu miejscu niepowtarzalny klimat. Dom mieści się w budynku piętrowym, wyposażonym w windę przystosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wszelkie niedogodności związane z przemieszczaniem się mieszkańców zniwelowane są przez: oporęczowanie ciągów komunikacyjnych, zabezpieczenie korytarzy wykładziną antypoślizgową, podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekt posiada system alarmowo-przyzywowy i instalację alarmowo-przyzywową. Dom pod względem organizacyjnym podzielony jest na działy: - I dział terapeutyczno-opiekuńczy przeznaczony dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym i głębokim, psychicznie chorych, - II dział terapeutyczno-opiekuńczy przeznaczony dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, - administracyjno-gospodarczy. Działalność domu opiera się na zespole terapeutyczno-opiekuńczym, w skład którego wchodzą prawie wszyscy pracownicy domu. Postępowanie terapeutyczne ma różne formy w zależności od indywidualnych potrzeb mieszkańców. W domu zaspokojone są potrzeby nie tylko bytowe, opiekuńcze i wspomagające, ale również poprzez wyrozumiałość i indywidualne podejście do każdego mieszkańca kształtuje się rozwój ich osobowości oraz wzorzec wzajemnej życzliwości i troski.

W ramach usług opiekuńczych i wspomagających dom zapewnia udział w różnych formach terapii. Oferuje mieszkańcom wybór różnych zajęć: - zajęcia dla osób niepełnosprawnych w stopniu głębokim w Sali Doświadczania Świata z odpowiednią polisensoryczną stymulacją bodźców. - w pracowni terapii zajęciowej, - muzykoterapii (zajęcia relaksujące przy muzyce, bierna percepcja muzyki, śpiewy chóralne), - biblioterapii (przegląd codziennej prasy, kolorowych tygodników, wieczornice poetycko-literackie, dyskusje i pogadanki tematyczne, odczyty i prelekcje…) - zajęcia świetlicowe, gry i zabawy, oglądanie wybranych programów telewizyjnych i filmów wideo) oraz zajęcia w Sali terapii indywidualnej, zajęcia w kołach zainteresowań - spotkania grupowe podczas imprez okolicznościowych np. organizacja imienin, świąt, wycieczek do innych domów - czynny udział w życiu kulturalnym Przemyśla (koncerty, występy artystyczne,spektakle itp.), - terapia przyłóżkowa, - zajęcia rehabilitacyjne w sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt, - zajęcia ergoterapeutyczne (zajęcia kulinarne, praca w ogrodzie, kuchni, pralni, portierni)

Na terenie domu znajduje się kaplica, gdzie nasi podopieczni mają możliwość kontaktu z kapłanem i uczestniczenia w praktykach religijnych.

Karta informacyjna


Karta informacyjna nie została uzupełniona

Rekomendacje, opinie, podziękowania (0)


Artykuły

Copyright © 2001-2018 by www.domyopieki.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres Galeria Opis Karta informacyjna Wideo Wirtualna wycieczka Opinie Dojazd Artykuły

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2021 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.